Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Další seminář o evangelizaci je za námi


Z diecéze
Datum:

Na podzim bude i evangelizační kurz.

Fotogalerie

V sobotu 11. března proběhl v prostorách Nového Adalbertina již 3. Seminář o evangelizaci. Hlavním hostem byl P. Josef Prokeš, který si pro účastníky připravil dopolední přednášku na téma: Jak dnešní lidé touží po evangeliu? A jaká je v tom moje role?

Na úvod účastníky přivítali hlavní organizátoři Semináře, Ludmila T. Soukalová a generální vikář Mons. Jan Paseka, který setkání krátce uvedl s výzvou inspirovanou papežem Františkem, abychom měli radost v srdci a byli radostnými lidmi.

V rámci přednášky nám P. Josef Prokeš představil několik oblastí, nad kterými je třeba se zamyslet, pokud chceme evangelizovat. „Nejvíce se mi líbil důraz na to, že nemáme oddělovat duchovní a reálný život, ale že máme žít duchovně v reálném životě“, sdělil účastník Daniel. Jiné absolventce semináře, Jitce, se nejvíce líbil poslední bod prezentace „Ježíš jako cesta, pravda a život zakládá církev, která je na cestě, snaží se o pravdivost a je plná skutečného života“ s tím, že nejlepší evangelizací je žít autenticky a upřímně svůj život.

V rámci dopoledního programu byl také představen Evangelizační kurz, který proběhne pod záštitou biskupství v průběhu podzimu.

Odpoledne bylo ve znamení workshopů, z jejichž pestré nabídky si každý mohl vybrat, co ho zaujalo. Mohli jsme tak zamířit na semináře Evangelizace tancem, Farní evangelizační buňky, Debata o dopolední přednášce, Manželství – povolání k evangelizaci a Otcovo srdce. Účastnice Helena se zúčastnila semináře Otcovo srdce, kde s námi paní Eva Beranová sdílela svědectví o svém životě a jak v něm působil Bůh, dále také představila kurz Otcovo srdce, který spolupořádá a který může být příležitostí k uzdravení pro ty, kteří zažili ve své rodině zranění ze strany rodičů a mají tedy „problém s Bohem - Otcem“. „Dopoledne sytilo rozum, odpoledne srdce,“ shrnula to paní Helena.

Na závěr semináře se všichni sešli v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde proběhla adorace s chválami, možností svátosti smíření či přímluvné modlitby. Krásný hudební doprovod na celém setkání zajistila kapela DOTEK.

Můj osobní dojem z celého setkání byl velmi krásný – setkání mnoha lidí, i těch, kteří se třeba více seznámili právě díky těmto seminářům, povzbuzení v přednáškách a modlitbách a na závěr svěření toho všeho do Božích rukou při adoraci. A na závěr bych chtěla připojit myšlenku, která mě zaujala na workshopu Otcovo srdce, a sice to, že se nemusíme nijak snažit získat přízeň a lásku našeho milosrdného Otce, on nás miluje a nikdy nás nebude milovat víc ani míň, ať budeme dělat cokoliv – snažit se za každou cenu mu sloužit (jako starší bratr), ale i stále znovu a znovu dělat chyby (jako mladší, marnotratný bratr). On nás vždycky přijme s otevřenou, odpouštějící a milující náručí.
Moc bych tímto chtěla poděkovat všem organizátorům za vytvoření takové atmosféry a pozvat na další seminář všechny, kteří cítí, že by mohli udělat něco víc pro hlásání Krista ve svém okolí.

Terezie Zdislava Cinerová