Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Církevní školy v diecézi potřebují i vaši podporu


Z diecéze
Datum:

Vzdělávání již dávno není jednosměrná akce od učitele směrem k žákům...

Drazí věřící, bratři a sestry,

v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu církevního školství v Královéhradecké diecézi. V naší diecézi působí dvě mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), dvě základní školy (v Hradci Králové a Borohrádku), dvě gymnázia (v Hradci Králové a Kutné Hoře), gymnázium a střední odborná škola (ve Skutči) a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové). Dohromady tyto školy navštěvuje více než 1600 žáků a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších zaměstnanců.

Každý, kdo v poslední době vstoupil do kontaktu s jakoukoli školou, ať už v roli žáka, rodiče či pedagoga, jistě dobře ví, že vzdělávání dávno není jednosměrná akce od učitele směrem k žákům. Na církevních školách se podobně jako na kvalitních školách jiných zřizovatelů život a práce učitelů, učitelek, studentů a studentek stále více chápe jako společné hledání cest, jak propojit svět školního učení s měnící se realitou světa kolem nás. Věříme, že ve vlídném prostředí a přátelské atmosféře je možné podchytit zájem dětí o školu a vzdělávání obecně, abychom pak mohli rozšiřovat jejich zájem na další oblasti. Škola se tak stává nejen místem pro získávání informací, ale také a zejména prostorem postupného tříbení postojů, budování hodnotové orientace, růstu v dovednostech, jako je schopnost samostatného uvažování, umění kultivovaně vyjádřit názor, pochopení odlišností mezi lidmi a vnímání světa v širších souvislostech. V rodinném a školním prostředí spatřujeme vzácný a nutný prostor, kde současná mladá generace může rozlišovat, kolik z nabídky současného, technologicky vyspělého světa může fakticky přijmout, zpracovat a s užitkem rozvíjet. Věříme, že křesťanské zakotvení církevních škol může být při tomto rozlišování důležitým pomocníkem.

Touto cestou chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky na církevní školství – její výnos činil téměř 870.000 Kč. Příspěvky ze sbírky byly v jednotlivých školách využity například na vybavení venkovní učebny (CZŠ Hradec Králové), nákup zařízení do školní jídelny (gymnázium ve Skutči), další etapu revitalizace zahrady (MŠ Kutná Hora), provoz školního mikrobusu (CZŠ Borohrádek) či vybavení nového pokoje (církevní domov mládeže v Hradci Králové). Část sbírky je pravidelně použita také na péči o budovy, ve kterých církevní školy sídlí.

Děkujeme za jakoukoliv podporu církevního školství, kterou můžete vyjádřit nejen vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

P. Prokop Brož, biskupský vikář pro pastoraci a církevní školství

Pozn.: Způsob přispění může být i složenkou nebo převodem z účtu. Další informace poskytne Mgr. Stanislava Kučerová, odbor církevního školství, tel.: 739 344 697, e-mail: kucerova.stanislava [at] bihk.cz.