Chcete studovat obor Náboženská výchova?


Z diecéze
Datum:

Děkan Pedagogické fakulty UHK vypisuje 2. kolo přijímacího řízení bakalářského oboru Náboženská výchova.

Popis studia

Rád bys získal teologické vzdělání a zároveň odborné kompetence k tomu své poznatky šířit dalším generacím? Jako absolvent tohoto oboru získáš odbornou znalost základů katolické teologie, rozšíříš si odbornou kvalifikaci k výuce předmětu náboženství a získáš schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblasti katechetického a nábožensko-pedagogického působení. Uplatníš se jako pastorační asistent, pracovník či spolupracovník církevních organizací, učitel předmětu náboženství (po ukončení Mgr.), v mimoškolních aktivitách a prevenčních programech.

Profil uchazeče

Absolvent střední školy.

Absolvent předloží maturitní vysvědčení.

Profil absolventa

Získané kompetence:

odborná znalost základů katolické teologie

rozšíření odborné kvalifikace k výuce předmětu náboženství

možnost následného získání úplné odborné kvalifikace k výuce předmětu náboženství v navazujícím magisterském studiu

schopnost samostatné tvůrčí činnosti v oblasti katechetického a nábožensko-pedagogického působení

schopnost základní společenské a kulturní orientace

Uplatnění absolventa oboru:

pastorační asistent, moderátor pastoračních aktivit, pracovník či spolupracovník církevních organizací apod.

učitel předmětu náboženství – platí v případě:

absolvování navazujícího magisterského studia

již získaného magisterského vzdělání v jiném oboru

nábožensko-pedagogické působení v oblasti práce s mládeží (v rámci školních či mimoškolních aktivit – vedení kroužků apod.)

nábožensko-pedagogické působení v oblasti prevence

Více informací a e-přihláška zde.