Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Charita postavila pro klienty chráněné bydlení


Z diecéze
Datum:

Čtyři byty v Červeném Kostelci jsou určené lidem se sníženou soběstačností.

Objekt se čtyřmi byty chráněného bydlení převzala v minulých dnech od realizační firmy Oblastní charita Červený Kostelec v areálu u Kafkovy vily v ulici Koubovka. V červenci by se do bytů měli začít stěhovat jejich uživatelé. Podle ředitele kostelecké charity Miroslava Wajsara jde o poslední ze série projektů místní charity, jejichž cílem je soustředit do areálu v Koubovce své terénní a ambulantní služby. „Čtyři byty chráněného bydlení jsou určené pro čtyři až osm lidí, podle toho, jestli byt bude obývat jednotlivec nebo dvojice. Výběr nemáme ještě provedený. Byty jsou určené pro lidi se zdravotním handicapem, eventuálně v kombinaci se stářím, není to tedy jen pro seniory. Svoboda a samostatnost je důležitá pro každého z nás. Stejnou potřebu mají i lidé s hendikepem, pro které je bydlení v běžných domech či bytech mnohdy nereálné. Jejich domovy by musely projít výraznou a finančně nákladnou rekonstrukcí, v případě nájemních bytů taková možnost mnohdy vůbec není. Díky chráněnému bydlení, které je bezbariérové a přizpůsobené pro lidi s hendikepem, budou mít naši klienti možnost samostatně a plnohodnotně žít“, sdělil Miroslav Wajsar a doplnil, že chráněné bydlení je určené lidem se sníženou soběstačností, ale především pro osoby se zdravotním postižením, dále pro osoby se sníženou soběstačností po úrazech a operacích pohybového a nervového systému, ale i pro osoby s kombinovaným postižením.

Při výstavbě chráněných bytů architekti i investor dbali na to, aby nové bydlení bylo maximálně energeticky úsporné s nízkými provozními náklady, přičemž využili i moderní trend realizace zelené střechy, výrazně pomáhající ke zlepšení tepelného komfortu. V létě pomůže udržovat příjemné klima i v horkých dnech a v zimě zabrání únikům tepla. V loňském roce na jaře kostelecká charita zahájila provoz nového Centra denních a terénních služeb ve zrekonstruovaných bývalých ateliérech sochaře Břetislava Kafky v ulici Koubovka. Tvoří jej mobilní hospic, ambulance paliativní péče se stacionářem léčby bolesti, ošetřovatelská služba a půjčovna pomůcek. Charita tím sociální služby, které využívá přibližně 400 až 500 lidí, sjednotila na jednom místě. Do té doby služby sídlily v několika objektech oblastní charity ve městě. Rekonstrukcí Kafkových ateliérů, které vznikly za první republiky, charita navázala na otevření denního stacionáře pro zdravotně handicapované se zázemím pro pečovatelskou službu v roce 2020. Všechny služby terénní a ambulantní péče tak má charita nyní soustředěné v areálu Kafkovy vily.

„Nové bezbariérové byty jsou uzpůsobeny tak, aby v každém bytě mohl bydlet klient a s ním někdo blízký, kdo mu bude pomáhat v běžných denních situacích. Naše charita pak zajistí pomoc sociálního pracovníka, pečovatele či zdravotníka. Pokud to bude situace vyžadovat, poskytneme klientovi pravidelnou pečovatelskou a zdravotní péči. Pro každý byt bude vyčleněno parkovací místo, klientům bude k dispozici půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek, kaple a budou moci navštěvovat akce, které se pořádají v denním stacionáři“, přiblížil charakteristiku bydlení budoucích obyvatelů ředitel Wajsar.