Bohoslovci poznávali správu diecéze


Z diecéze
Datum:

Co vše obnáší chod celé diecéze, s tím vším se setkali v minulých dnes hradečtí bohoslovci.

Bohoslovci, kteří se připravují na kněžskou službu pro královéhradeckou diecézi, v současné době prožívají dny, kdy jsou ve větším kontaktu se svým domovským biskupstvím. Před čtrnácti dny prožili několik společných dnů s biskupy Janem Vokálem, Josefem Kajnekem a generálním vikářem Janem Pasekou, kdy měli možnost se spolu sdílet, modlit, zdolávat hory, zkrátka se vzájemně poznávat. Minulý týden, v rámci své letní praxe, poznávali bohoslovci, kteří nastupují do druhého ročníku Katolické teolologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jednotlivá pracoviště Biskupství královéhradeckého, aby tak získali povědomí, co vše řízení diecéze obnáší.

„Cílem onoho „kolečka“ je, aby se bohoslovci seznámili s chodem biskupství, s jednotlivými odděleními, které v rámci organizační struktury na biskupství existují, a se kterými jednou, dá-li Bůh, jako kněží budou komunikovat. Během této praxe navštívili konzistoř, pastorační centra, tiskové oddělení, konzervátorské centrum, odbor správy majetku, právní oddělení, atd. A samozřejmě se setkali s diecézním biskupem a se mnou“, poznamenal k praxi bohoslovců generální vikář Mons. Jan Paseka a dodal, že získané poznatky se jim mohou hodit např. v tom, že až jednou budou potřebovat například materiály na výuku náboženství, obrátí se na katechetické centrum. Když v jejich farnosti nastane otázka ohledně majetku, budou vědět, že na biskupství je majetkové oddělení, které jim pomůže podobně, jako všechna další pracoviště, jež jim budou nápomocná.

„Jsem rád, že jsem mohl poznat jednotlivá oddělení biskupství a trochu nahlédnout, jak biskupství funguje, o čemž jsem neměl předtím představu. Ještě více jsem vděčný, že jsem poznal konkrétní lidi, kteří na biskupství pracují. Bylo milé, že se lidé z biskupství naopak zajímali o nás, o to, jak se nám daří v semináři a při studiu. Překvapilo mě, kolik problémů z různých oblastí lidské činnosti musí kněz ve farnosti řešit, a že jejich řešení je někdy složitější, než jsem si trochu naivně myslel. Pochopil jsem, jak je při tom důležitá spolupráce s odborníky z biskupství. Setkání s nimi pro nás nebyla jen informativní, ale také radostná a byla pro nás velikým obdarováním a povzbuzením na naší cestě za kněžstvím. Troufám si říci, že jsme zde i navázali nová přátelství, a toho si cením nejvíce“, řekl o své nové zkušenosti bohoslovec Tomáš Moučka.

Podobně to vidí i bohoslovec Jeroným Pelikovský, pro kterého je důležité zjištění, že jednou na případné problémy nebude sám, a že s farními záležitostmi se bude moci obrátit na příslušné úředníky biskupství. „Bylo moc fajn, že jsme se měli možnost ptát na cokoliv. Na některých pracovištích jsme se měli možnost i aktivně zapojit. Pro mě osobně bylo překvapující mimo jiné třeba to, kolik financí jako bohoslovec stojím biskupství ročně. A možnost zblízka nahlédnout do knih z 15. století, které měly záložky z ústřižků knih z 9. století, tak to byl také velký zážitek, popsal s nadšením prožité dny na biskupství královéhradeckém Jeroným Pelikovský. 

Na snímku seminaristé rozmlouvají nad mapou královéhradecké diecéze o její rozloze s vedoucím Odboru správy majetku Petrem Kábrtem.