Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Biskupové se setkají s oběťmi zneužívání


Česko
Datum:

V den památky Panny Marie Bolestné se lze osobně potkat při modlitbě ve Staré Boleslavi a na Velehradě.

Všichni, kdo se zejména v církvi setkali s jakýmkoli způsobem zneužívání, jsou zváni k modlitbě, setkání navzájem mezi sebou a s biskupy Josefem Nuzíkem a Zdenkem Wasserbauerem na dvou významných poutních místech ČR. Akce se uskuteční paralelně v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi a v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě o svátku Panny Marie Bolestné, v pátek 15. září 2023.

„S pokorou a soucitem zvu všechny, kdo se v nějaké podobě setkali se zneužíváním. Jejich hlas a jejich příběh si zaslouží být slyšet,“ říká biskup pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer, který má oblast ochrany před zneužíváním na starosti v rámci České biskupské konference a bude přítomen ve Staré Boleslavi i hlavním celebrantem mše svaté.

 Program akce začne paralelně na obou místech v 16. 00 hod. smírnou adorací, v 17.00 je nabídnuta možnost setkání s biskupem a v 18.00 ho zakončí mše svatá za všechny přítomné i za ty, kteří přijít (zatím) nemohli.

„Svatý otec František často zařazuje setkání s oběťmi zneužívání do programu svých cest a já mám za to, že i v naší zemi nastal čas pozvat všechny, kterých se zneužívání týká. V den památky Panny Marie Bolestné se proto potkáme při modlitbě, abychom nesli bolest všech lidí, kteří se se zneužíváním setkali, a přispěli k uzdravení těchto těžkých ran. Setkání má nízkoprahovou podobu, aby se mohli zúčastnit a cítili se zde bezpečně i ti, kdo zatím nemohou nebo nechtějí o svých zkušenostech mluvit. A pokud někdo v tomto modlitebním prostředí najde odvahu promluvit o tom, co prožil, bude to pro něj i pro celé společenství důležitý krok,“ zve hlavní celebrant mše svaté na Velehradě biskup Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze.

Pomoc obětem a řešení případů v církvi

Česká biskupská konference se společně s konferencemi vyšších řeholních představených již v roce 2019 zřídila  Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných, jehož cílem je zprostředkovat péči a pomoc nezletilým a zranitelným osobám, které se staly obětí zneužití duchovním či laikem v rámci činnosti církve. Kontaktní místo díky telefonní a internetové lince zprostředkuje obětem odbornou duchovní a sociální péči, včetně terapeutické a psychologické pomoci. Kontaktní místo disponuje sítí odborníků z řad psychoterapeutů, duchovních a právních poradců po celé ČR. Tato služba je anonymní a zcela bezplatná. Podobná kontaktní místa již také zřídily další diecéze v ČR.

Církev případy sexuálního zneužíván řeší na základě společného dokumentu Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR, která byla vypracována podle vatikánských dokumentů (např. vychází z listu papeže Františka Vos estis lux mundí) a i Vatikánem byla tato směrnice schválena jako zcela vyhovující. V trestněprávní rovině církevní představitelé při řešení těchto případů aktivně spolupracují s orgány činnými v trestním řízení.