Biskupové o ad Limina apostolorum


Z diecéze , Česko
Datum:

Čeští a moravští biskupové se ohlížejí za návštěvou Vatikánu, Říma a především za setkáním s papežem Františkem.

Ve dnech od 8. - 14. listopadu absolvovala většina českých a moravských biskupů návštěvu ad Limina apostolorum. Položili jsme jim dva dotazy, aby krátce reflektovali tento čas strávený ve Vatikánu a se Svatým otcem: 1. Jak hodnotíte návštěvu a co jste si odnesli zpět do své diecéze? 2. Co bylo konktrétně pro Vás nejdůležitější z rozhovoru s papežem Františkem?

Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký 
Ad. 1. Bylo velmi posilující prožívat jednotu biskupů z naší země a zároveň naše společné pouto se Svatým otcem v Římě a všemi jeho předchůdci. Krásným projevem toho bylo vyznání víry po mši svaté v Bazilice svatého Petra. Pomodlili jsme se v půlkruhu kolem Petrova hrobu a opravdu jsem cítil, že se vracíme „k apoštolským prahům“ – v místě, v čase i v duchu.

Ad. 2. Nejvíc mě zasáhla pokora a otcovská dobrota Svatého otce, s níž nás přijal. Také zájem a pozornost, se kterou každému z nás naslouchal. Nebylo to formální, úřední setkání, při kterém bychom skládali účty nadřízenému, ale opravdový rozhovor s pastýřem. V této atmosféře papež František hovořil o pokladu víry a povolání, o kráse služby Bohu, který nám je vždy „Bohem blízkým, soucitným a něžným“. Všechny tyto vlastnosti se zrcadlily také ve tváři a řeči Svatého otce.

Mons. Josef Kajnek, světící biskup královéhradecký
Ad. 1. Moc vydařená pouť. Jistě návštěva pěti římských bazilik je vždy povzbuzením pro každodenní práci a starosti biskupa a "bonus" k tomu ještě pouť do Assisi právě na svátek sv. Anežky se mší svatou u sv. Kláry, to bylo super.
 
Ad. 2. Jak s námi bezprostředně a bratrsky Svatý otec rozmlouval. Vysvětlil, proč nemůže bydlet v papežském paláci a proč bydlí u sv. Marty, v ubytovně pro biskupy, kteří přijedou na návštěvu do Říma. Tam je blízko lidem a má s nimi každodenní lidský kontakt. A uzavřel, že být papežem není lehké, ale někdy i zábavné.

Odpovědi ostatních českých a moravských biskupů zde.