Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Biskup: Pohled do katedrály plné kněží mě naplňuje radostí


Z diecéze
Datum:

Kněžský den v Hradci Králové.

V pondělí 20. 11. se v katedrále Svatého Ducha kolem svého diecézního biskupa shromáždili kněží, kteří slouží v královéhradecké diecézi, aby spolu slavili bohoslužbu u příležitosti slavnosti sv. Klementa, patrona diecéze. 

„Naše kněžské povolání navazuje na povolání sv. Petra, má tutéž podstatu. Kristus přichází za námi, do našeho života, aby do nás vtisknul Boží lásku, víru a potřebnou milost. Nikdo z nás se nestal knězem nebo jáhnem pro svoji výjimečnost, zásluhy či jedinečné vlastnosti. Stalo se tak z vůle nebeského Otce, v síle Ducha Svatého. Ano, toto víme a slýcháme často. Ale dokážeme v tomto světle denně vykonávat svoji službu? Právě na sv. Petrovi Písmo svaté ukazuje, jak slabá je naše lidská podstata“, řekl ve svém homilii biskup Jan Vokál, a dodal, že každý kněz stál na počátku svého povolání před stejnou výzvou jako sv. Petr, který se do Krista zamiloval, byl jím uchvácen, opustil pro Krista vše, a jen toužil ho následovat. „Každý z nás jsme zažili ten jedinečný okamžik, kdy jsme řekli ano, Pane, chci Tě poslechnout, jedině Tobě, který mě voláš, chci sloužit a za Tebou jít, ať to stojí, co to stojí, nic jiného už pro mě není důležitější. Pamatujete si na tento moment? Bůh stále čeká na naši odpověď znovu a znovu. Počítá s naší svobodnou vůlí, kterou nám daroval, touží po tom, abychom odpovídali znovu a pravdivě a svobodně a z celého srdce.

Podle biskupa Jana znal sv. Petr lidskou přirozenost a křehkost. “Jsme-li pověřeni vést druhé, postavit se do čela nějakého společenství Božího lidu, lehce můžeme nabýt přesvědčení o své důležitosti. Součásti našeho povolání je proti těmto sklonům bojovat. A není spolehlivější cesty než postoj pokory, pokory před Tím, který nám daroval vše. A ještě za to od nás sklízí nevděk a posměch. Vyzívám vás, buďme vděčni Bohu za všechno, co jsme od něho dostali, předstupujme před Něho s úctou a s lítostí nad vlastními hříchy, a s velikou pokorou. Denně se mu odevzdávejme se vším, co neseme sami a s tím, co neseme se svým stádcem, abychom v tomto zmateném a bezbožném světě nezbloudili, abychom zůstali věrní. Utíkejme se proto denně, shodně s Boží vůlí, do mateřské péče Matky Boží“, řekl také ke kněžím diecézní biskup a připomněl všem i zázračnou sílu eucharistické adorace a breviáře - denní modlitby církve.

U příležitosti Kněžského dne přijalo kandidaturu k trvalému jáhenství deset mužů, kteří se již rok systematicky připravují na službu v královéhradecké diecézi. Slovy „jsem připraven“ potvrdili svůj úmysl dojít k jáhenskému svěcení.

Fotogalerie

Deset mužů přijalo při Kněžském dni kandidaturu k trvalému jáhenství

Pozdravení pokoje


Další zprávy

Z diecéze

Evangelizační kurz

Biskupství královéhradecké zve k účasti ve 2. ročníku Evangelizačního kurzu.
Jubilejní rok 2025, Z Vatikánu

Bula k Jubilejnímu roku 2025

Nahlédněte do dokumentu papeže Františka...
Z diecéze

Noc kostelů v diecézi

Pro návštěvníky se v naší diecézi otevřelo 268 kaplí, kostelů, sborů, modliteben, zaznamenali jsme přes 36400 návštěvnických vstupů.