Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Biskup Jan zasvětil v Litomyšli nový oltář


Z diecéze
Datum:

Návrh oltáře od designéra Štěpána Jílka vychází ze základního symbolu křesťanství, trojúhelníku, symbolu Boží trojjedinosti.

Slavnou mši svatou celebroval královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál za účasti litomyšlského probošta, zástupců místní kolegiátní kapituly, kléru litomyšlského vikariátu a představitelů místního politického a kulturního života. 

„Autorovým cílem je, aby objekt působil jednoduchým a čistým dojmem a symbolizoval skromnost. Oltář je zhotoven z vyhnánovského pískovce, který je známý svou velmi jemnou strukturou a po materiálové stránce dobře zapadá do prostoru kostela. Ostatkový kámen je z ušlechtilého alabastru. Pod něj byly a jsou podle tradice ukládány ostatky svatých. V našem případě se jedná o sv. Viktorína z Amiterna, raně křesťanského mučedníka, který byl od 70. let 14. století oficiálním patronem litomyšlské diecéze a posléze se stal i patronem Litomyšle, kterým je dosud“, přiblížil realizaci nového oltáře Vítek Večeře z litomyšlské farnosti.

Litomyšlské proboštství se rozhodlo k pořízení nového oltáře, který bude jednak lépe vyhovovat liturgickým předpisům, jednak bude představovat výsostné soudobé dílo v kontextu historického gotického prostoru. Došlo tak ke spojení starého a nového – tradičního obsahu s novou formou. S tímto principem má ostatně Litomyšl z let nedávno minulých bohaté zkušenosti. Součástí nově pořízeného liturgického vybavení je kromě oltáře rovněž ambon a sedes, které biskup požehnal.

FOTOGALERIE