Apoštolský nuncius seniorům: Vysoký věk je Božím požehnáním


Z diecéze
Datum:

Mons. Charles D. Balvo, papežský vyslanec v České republice, zavítal v pátek 1.10. na Diecézní setkání seniorů v Hradci Králové.

Na úvod setkání nuncius  celebroval v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí  Mši svatou. Ve své homilii se opíral o život sv. Terezie z Lisieux a připomněl, že papež František poprvé v historii církve svatořečil rodičovský pár, a to právě rodiče sv. Terezie Lisieux, Louise a Zélii Martinovi. V Novém Adalbertinu pak zmínil důležitost seniorů v rodině při výchově dalších generací.  

V souvislosti s papežovým oznámením o Světovém dni prarodičů a seniorů, který se bude každoročně slavit vždy čtvrtou neděli v červenci, v blízkosti liturgické památky sv. Jáchyma a Anny -Ježíšových prarodičů, sdělil vatikánský Úřad pro laiky, rodinu a život:  „…pastorace seniorů je neodkladnou prioritou v každém křesťanském společenství. V encyklice Fratelli tutti připomíná Svatý otec, že nikdo se nezachrání sám, a proto je nutné docenit duchovní i lidské bohatství, předávané skrze pokolení“.

Úřad pro laiky, rodinu a život již uspořádal první kongres, věnovaný pastoraci seniorů, a po dnešním ustavení nového Světového dne chce vyvíjet ještě důraznější úsilí, které by zamezovalo „odpisu“ starých lidí a naopak doceňovalo jejich charismata.

Fotogalerie