Apoštolát modlitby - červen


Apoštolát modlitby
Datum:

Přidejte se svými modlitbami ke Světovému apoštolátu modliteb.

Evangelizační úmysl: Modleme se za mladé lidi, kteří se s podporou celého křesťanského společenství připravují na manželství: ať rostou ve velkodušné, věrné a trpělivé lásce.

Příprava na manželství je zároveň přípravou na odchod z domova. Jak těžké to mají mladí lidé, kteří z nejrůznějších důvodů ztratili svoje původní rodinné zázemí a vyrůstali ve velmi komplikovaných okolnostech pěstounské péče nebo různých výchovných zařízeních. „Jen za rok 2018 řešily české orgány přes osm a půl tisíce případů nežádoucího jednání s dětmi v původních rodinách, z toho pak ve více než tisícovce případů s následným umístěním v různých zařízeních ústavní výchovy.“ Jak upozornila komise Iustitia et Pax České biskupské konference, mají „děti, které s dosažením zletilosti opustily dětské domovy, se začleněním do společnosti velké nesnáze a velká část z nich se dostává do vážných střetů se zákonem. (…) Díky netečnosti celý systém ústavů už léta pracuje s nedostatečnou strukturou a s kapacitami omezenými jak finančně, tak personálně a institucionálně“. Zásadně se mění vzdělávací systém, který v mladém člověku vidí na prvním místě zdroj svých zisků.

Příprava na manželství dnes stojí na křižovatce, k čemu se přikloní. Mohou zaznít i slova papeže Františka: „Drazí snoubenci, mějte odvahu být jiní, nenechte se pohltit konzumní společností a upřednostňováním vnějšího dojmu. To, na čem opravdu záleží, je láska, která vás spojuje, posílená a posvěcená milostí. Buďte schopni rozhodnout se pro střízlivou a jednoduchou oslavu, abyste nade všecko vyzdvihli lásku. Pastorační pracovníci a celé společenství mohou pomáhat v tom, aby se tato priorita stala normou, a nebyla jen výjimkou.“ (Amoris Lætitia, 212)

Národní úmysl: Děkujeme za rodiče, dobré učitele, katechety a kněze a prosíme, aby s nadšením a s radostí připravovali děti na přijetí svátostí.

Stále je třeba připomínat, že děti jsou úžasný Boží dar, radost pro rodiče a pro církev. Skrze ně Pán obnovuje svět. Příprava na svátosti je forma povinné vděčnosti. Od Boha jsme děti dostali, Bohu je vracíme zpět. Zvláště obtížná je situace dětí vyrůstající v neregulérních situacích. Nemůžeme mít klapky na očích. Je neodpovědné ničit obraz otce nebo matky s cílem získat si náklonnost dítěte, pomstít se nebo se bránit, protože to rozbíjí vnitřní život dítěte a působí rány, které se těžko uzdravují. Role farního společenství je důležitá: nabídnout prostor pro doprovázení a pomoc v otázkách souvisejících s růstem lásky, překonáváním konfliktů a výchovou dětí. 

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka

Modleme se za africký kontinent, který naléhavě potřebuje mír

V neděli 4. června 2021 papež František na náměstí sv. Petra prohlásil: „Rád bych vás ujistil o svých modlitbách za oběti masakru, který se odehrál v noci z pátku na sobotu v malém městě v Burkina Faso. Jsem blízko jejich rodinám a celému tamějšímu lidu, který těmito opakovanými útoky velmi trpí. Afrika potřebuje mír, ne násilí!“ V pozadí násilí nejsou náboženské konflikty, nýbrž prodej zbraní na černém trhu, který tyto spory rozdmýchává. V roce 2020 celkové vojenské výdaje na celém světě vzrostly na 1 981 miliard dolarů, což představuje nárůst o 2,6% oproti roku 2019, a to navzdory poklesu celosvětového HDP o 4,4%. Pandemie covid-19 tedy výnosy tohoto odvětví neomezila, ale podle stockholmského Mezinárodního institutu pro výzkum míru dokonce posílila nebo prohloubila konflikty, porušování lidských práv, dezinformační snahy, nerovnost pohlaví a sociální rozpory. Vznikající postpandemický svět se proto podle jejich předpovědi „ocitá v nebezpečí, že bude násilnější a méně demokratický“. Výsledky hovoří samy za sebe: geopolitické napětí a jednostranné akce se zvýšily, zatímco potřeba kolektivní akce shromáždění národů se stala naléhavější než kdykoli předtím. Pro posilování nedotknutelného práva na mír jsou zásadní mnohostranná řešení, jak si to vícekrát přál Svatý stolec. Co se týče afrického kontinentu, navzdory zdravotní a hospodářské krizi vyvolané koronavirem, vojenské výdaje v roce 2020 opět rostou, zejména v zemích nejvíce postižených džihádistickými povstáními, jako je Mali (+22%), Mauretánie (+23%), Nigérie (+29%), Čad (+31%) a ve zvláštním případě Uganda (+41%). Tyto údaje z roku 2020 jsou extrémně alarmující. Zcela se vymykají trendu, pokud jde o objem dodávek zbraňových systémů z minulých let, poznamenává L’Osservatore Romano. Aby však bylo možné zvrátit toto směřování, jehož druhou tváří je migrace z Afriky, je třeba podporovat na celém světě i u nás vědomí o nebezpečí, které je zde skryté. Připomeňme myšlenku papeže Františka z loňského roku: „Válka je vždycky monstrum, které se s proměnou epoch proměňuje a dál požírá lidstvo. A já se ptám: kdo prodává zbraně teroristům, kteří dělají masakry jinde, například v Africe? Je to otázka a rád bych, aby mi na ni někdo odpověděl.“