Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Adventní dobou společně


Z diecéze
Datum:

Biskupství královéhradecké připravilo adventní brožuru s texty na každý den Adventu, jejichž inspirací byly evangelijní úryvky.

Bratři a sestry v Kristu,

Advent je obdobím čekání na Dítě. Příchodem dítěte vzniká rodina, narození betlémského Dítěte dává základ rodině Božích dětí. V době, kdy společnost tápe, co to vlastně rodina je, bychom se měli zaměřit na její prvopočátek. A tím je ochrana nového života, křehkého a zranitelného.

V rodině Božích dětí je dítětem každý z nás. Bez ohledu na svůj věk zůstáváme křehkými a zranitelnými. Právě díky příslušnosti k Boží rodině však máme velikou výsadu. Ten, který dokáže naši zranitelnost zhojit, není naším soudcem, ale otcem. Sám si ze své vůle vytýčil cíl nás v naší zranitelnosti a křehkosti chránit. Jediné, co zbývá, je umožnit Mu to. Nebránit se Jeho otcovské lásce, nevzdorovat. Žít s Ním v rodině, ne mimo ni.

Často se stává, že kvalitu vlastních rodin posuzujeme jen podle vnějšího uspořádání, podle toho, zda je navenek úplná a podobně. Nepřehlédněme však, že podstatou rodiny je kvalita vztahů v ní, její zaměření na ochranu jejích členů v jejich křehkosti. Tato adventní brožura je zacílena na rodinu. Jejím cílem je zkoumat právě kvalitu rodiny, to, zda je věrná svému poslání, jímž není realizace vlastních tužeb, nýbrž obětující se láska, které nás učí Kristus Pán. Rodina s takovým zaměřením může být šťastná, krásná a úplná, i když v důsledku hříchu utrpěla sebevětší ránu či ztrátu.

Celým Vašim rodinám a všem čtenářům ze srdce rád žehnám.

V Kristu a Marii Váš, biskup

+ Jan

 

Adventní brožury jsou k dostání na všech farních úřadech nebo si ji lze objednat na: safranko [at] bihk.cz (safranko[at]bihk[dot]cz).

 


Další zprávy

Z diecéze, Česko

Hereditas obligat 2024

První místo pro farnost Chlumec nad Cidlinou.
Z diecéze

Na karmelskou pouť do Bystrého

Nenechte si ujít!
Z diecéze

Hledáte na cestě po ČR bohoslužbu?

Vyzkoušejte on-line aplikaci b.cirkev.cz. Může se stát užitečným zdrojem informací nejen pro prázdninové dny.