Postní duchovní zastavení


Z diecéze , Covid 19
Datum:

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora zve zájemce na sérii postních duchovních zamyšlení, která se budou konat každou postní sobotu od 19 hodin.

Postní duchovní zastavení

Přednášky budou také vysílány online prostřednictvím kanálu YouTube Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora

Po každé promluvě bude v chrámu sv. Barbory následovat Eucharistická adorace a příležitost ke svátosti smíření do 20 hodin.

Program duchovních zastavení:

20. 2.   Svátosti – svátost křtu – P. Jan Uhlíř

27. 2.   Svátost smíření – P. Jan Uhlíř; po promluvě bude následovat křížová cesta

6. 3.     Jak zpytovat svědomí? Jak se zpovídat? – P. Pavel Tobek

13. 3.   Svátost Eucharistie – KDO? – P. Dmytro Romanovský

20. 3.   Svátost Eucharistie – PROČ? – P. Pavel Tobek

27. 3.   Svátost biřmování – svátost služby v církvi – P. Dmytro Romanovský

Bližší informace na webu farnosti: www.khfarnost.cz