Českomoravská Fatima v příštích týdnech


Rok sv. Josefa , Z diecéze , Česko , Covid 19
Datum:

Všichni jsme zváni do Koclířova u Svitav k načerpání duchovních, duševních i fyzických sil.

Českomoravská Fatima v příštích týdnech

S Pannou Marií, svatým Josefem, svatými Františkem a Hyacintou Marto, svatým Janem Pavlem II., svatou Filoménou a všemi našimi křestními, biřmovacími i řeholními patrony a se všemi svatými a národními patrony, se všemi těmito „vakcínami života“ pojďme do této postní doby - cestou ke Vzkříšení. Ne k návratu do normálu před pandemií, ale k cestě skutečného ZMRTVÝCHVSTÁNÍ.
POSTNÍ PLÁN CESTY KE VZKŘÍŠENÍ – ZAČÁTEK JARA 2021 
 
NEDĚLE - DEN PÁNĚ - DEN CÍRKVE:
Usilujme o to, prožít každou neděli jako skutečný základ týdne - života. Každý podle osobních možností: rodina, farnost, zdraví, strach, důvěra, materiální starosti atd. …
 
V Koclířově je vnější prostor tvořen stále vytápěným kostelem (min. 15 stupňů),
všestranným zázemím, bezbariérovým vstupem, WC, místem pro dětskou katechezi během homílie, cukrárnou - kavárnou (i v čase pandemie v provozu).
Ideální je přijmout nedělní mši sv. také ve spojení se společnou modlitbou sv. růžence.
Tedy nepřicházet jen na mši sv. se začátkem v 9 hod., ale přijít již v 8.30 hod.
Nebo na mši sv. v 11 hod., ale přijít již v 10.30 hod. Tedy dopoledne „věnovat“ Bohu, o 30 minut víc ve společenství modlitby.
Děti mají místo kázání svoji katechezi - hned za oltářem a během Creda se vrací zpět.
Všichni ocení možnost občerstvení v cukrárně, procházky areálem a nebo si jen koupit pár dobrot s sebou jako sladký dezert po obědě a potěšit své blízké. 
 
Intence - mše svatá na váš úmysl: můžete na každou nedělní mši sv. v 9 hod. dohodnout přes recepci, aby byla sloužena na váš úmysl, i když nemůžete být osobně přítomni.
Kněz vás na začátku pozdraví, připomene vaši intenci - vše se přenáší internetovou kamerou u nás v kostele až k vám domů.
 
Nedělní odpoledne u Panny Marie Fatimské - přes rezervační systém:
Každou neděli této cesty začínajícího jara si můžete zarezervovat odpolední setkání vaší domácnosti – volba ze tří časů: 14 hod., 15 hod., nebo 16 hod. Nabízíme nedělní návštěvu celého areálu, Memoriálu Fatimy, Anděla, sv. Filomény s průvodcem. Spojené s prohlídkou výstav, možnost pro osobní ztišení, občerstvení, aj.
Je možné také v postní době požádat především o modlitbu křížové cesty v kostele, areálu ČM Fatimy nebo v poutním areálu farního kostela sv. Filomény a Jakuba st.
 
Každý den navečer je modlitba sv. růžence, adorace, nešpory vždy v 17.30 hod., stejně jako dopolední mše sv. jsou bez rezervace - volně bez objednání.
Jen nedělní odpoledne je třeba objednat - rezervovat předem.
 
Neděle 14. 2. je navíc spojena s možností přijmout společně při mši sv. svátost nemocných (pomazání nemocných) ve mši sv. v 9 hod. u příležitosti Světového dne nemocných, který připadá každoročně na 11. 2. (letos ve čtvrtek).
Je potřeba se předem přihlásit osobně v recepci nebo e-mailem a obdržíte pokyny.
PANNA MARIA: 
Každou sobotu slavíme jako památku Panny Marie vždy v 10 hod. žehnání nemocných. V 10.30 h. mše sv. ke cti Panny Marie.
MIMOŘÁDNÉ SOBOTY POSTNÍHO JARA:
Sobota 7. 2. 2021 (první sobota v měsíci)
Celodenní program duchovní obnovy, modliteb, přednášky, mše sv. (i pro děti) - vše podrobně na našem webu.
Sobota 13. 2. 2021 – Fatimský den
Dopolední program Fatimského dne a výroční den úmrtí sestry Lucie. Mše sv. v 9 hod. na úmysly džbánu milosti s následným zásvětným mariánským průvodem a obnovou zasvěcení. A mše sv. i jako každou sobotu také v 10.30 hod.
Sobota 20. 2. 2021 - výroční svátek - slavnost sv. Františka a Hyacinty Marto
Slavná mše sv. v 10.30hod. s následným dopoledním programem.
Sobota 6. 3. 2021 (první sobota v měsíci) 
s celodenním programem, poděkování za 69 let života otce Pavla a za 10. výročí jmenování Mons. Jana Vokála biskupem královéhradeckým (obě výročí 3.3.).
Sobota 13. 3. 2021 – Fatimský den
Dopolední program - mše sv. v 9 hod., zásvětný průvod a mše sv. i jako každou sobotu v 10.30 hod.
Sobota 3. 4. 2021 - program Bílé Soboty a slavnosti Vzkříšení s milostmi 1. mariánské soboty
 
SVATÝ JOSEF: 
Mše svaté vždy třetí soboty. Tedy 20. února a 20. března mše sv. v kostele sv. Josefa na Hřebči nad tunelem v 16.30 hod.
 
Novéna ke cti sv. Josefa: 
Zahájení ve středu 10. 3. 2021 – ukončení ve čtvrtek 18.3.2021, vždy ve spojení se slavením mše sv. - příprava k zasvěcení farnosti Koclířov sv. Josefovi, v návaznosti na zasvěcení celé diecéze, které vykonal otec biskup Jan 1.1.2021.
 
Slavnost sv. Josefa – pátek 19. 3. 2021 - Den zasvěcení farnosti Koclířov:
Slavná mše sv. se zasvěcením bude v kostele ČM Fatimy v 18 hod. 
Duchovní program – adorace s příležitostí ke svátosti smíření od 15.00 hod.
 
SVATÝ FRANTIŠEK A SVATÁ HYACINTA MARTO: 
Zahájení novény ke slavnosti svatých fatimských pasáčků bude ve čtvrtek 11.2., v den památky Panny Marie Lurdské a ukončení v pátek 19. 2. 2021 - novéna vždy ve spojení se slavením mše svaté.
 
Slavnost svatých fatimských pasáčků - Sobota 20. 2. 2021 – v 10 hod. přípravná modlitba a adorace za nemocné. Mše sv. v 10.30 hod. 
Po mši sv. dopolední program zakončený modlitbou Anděl Páně.
 
SVATÁ FILOMÉNA: 
Každodenní modlitba obnoveného bratrstva sv. Filomény na závěr sv. růžence.
Každou 1. sobotu v měsíci - odpolední pobožnost u sv. Filomény ve farním kostele s obřadem přijetí - vstupu do jejího bratrstva.
Každé úterý ve 13.30 hod. modlitba korunky ke cti sv. Filomény
 
POSTNÍ PLÁN CESTY KE VZKŘÍŠENÍ:
je spojen s každodenními pravidelnými programy - mše svaté, modlitba sv. růžence, pobožnosti, modlitba breviáře, duchovní desetiminutovky - vše je přenášeno 24 hod. na prostřednictvím našich internetových stránek z kostela i od sv. Filomény či sv. Josefa, křížové cesty, každou středu a pátek pozvání ke Dni modliteb a postu o chlebu a vodě.
Postní almužna pro chudé a charitu.
 
Plán je pozváním pro všechny, nejen pro ty, kdo se může kdykoliv osobně účastnit přímo v Koclířově nebo prostřednictvím on-line přenosů. Může být ale také pro každého jako inspirace, možností, jak v tomto čase trvajících omezení či jiných zmatečností se lze podílet na CESTĚ DOBRA, a to pod výzvou:
 
„BŮH DÁVÁ KAŽDÉMU Z NÁS MILOST PSÁT DĚJINY DOBRA“.