O nové encyklice s teologem Davidem Boumou


Datum:

Nad zatím poslední encyklikou Fratelli tuttina papeže Františka rozmlouval s hradeckým knězem redaktor rádia Proglas Filip Breindl.

O nové encyklice s teologem Davidem Boumou

Záznam rozhovoru

P. David Bouma vyučuje na Katedře kulturních a náboženských studií PdF UHK a také na KTF UK Praha.

„Bratři, pozorujme všichni dobrého Pastýře, který podstoupil utrpení kříže, aby zachránil své ovce“ - k tomuto citátu z textu, zvaného Napomenutí sv. Františka z Assisi (Františkánské prameny, 6,1; 155), odkazuje titul nové encykliky Fratelli tutti, která byla dnes zveřejněna a je věnována „bratrství a sociálnímu přátelství“. Jak podotýká Svatý otec v úvodu, který zde přinášíme, začal ji psát ještě před vyhlášením pandemie, takže nevznikla primárně jako reakce na tuto situaci, třebaže se k ní také vyjadřuje.

Stejně jako první sociální encyklika papeže Františka je ta nynější rovněž inspirována Prosťáčkem z Assisi. Laudato si´ navíc odpovídá na podnět ekumenického patriarchy Bartoloměje, akcentujícího ekologickou péči o stvoření, zatímco encyklika Fratelli tutti byla podnícena setkáním Františka s vrchním imámem Ahmedem al-Tajíbem a podpisem jejich společné deklarace o lidském bratrství.

Na snímku papež František podepisuje u hrobu sv. Františka v Assisi svoji encykliku.