V Rychnově nad Kněžnou opravují kostely


Datum:

Požehnat všem zúčastněným stranám přijel, pro zdárný průběh oprav, v sobotu 5.9. královéhradecký biskup Jan Vokál.

V Rychnově nad Kněžnou opravují kostely

V současné době probíhají v Rychnově nad Kněžnou opravy zámeckého, kolowratského kostela Nejsvětější Trojice a také farního kostela sv. Havla.

"Biskup Jan Vokál sloužil v zámeckém kostele mši svatou, při které jsme prosili za zdar oprav obou kostelů. Pan biskup požehnal úsilí, které je vynakládáno na tyto náročné opravy. Poděkoval všem, kteří se o památky a chrámy starají. V souvislosti s kostelem Nejsvětější Trojice patří náš dík manželům Kolowrat Krakowským za jejich vstřícnost vůči naší farnosti,  za možnost využívat nádherné prostory zámeckého kostela", řekl po bohoslužbě duchovní správce farnosti P. Mariusz Jan Robak.

Slavnostní bohoslužbu doprovodil Rychnovský chrámový sbor skvělým provedením mše B-dur Jana Tobiáše Beckera.  

Fotogalerie