Vzkříšené varhany


Datum:

Ojedinělý program na obnovu historických varhan vyhlašuje pravidelně Královéhradecký kraj již od roku 2008.

Vzkříšené varhany

Královské nástroje ve městech a obcích tak spojily majitele, mecenáše, sponzory, aby společně vzkřísili toto zvukomalebné dědictví. Za dvanáct let této obnovy historicky a umělecky cenných varhan, včetně těch, které nejsou prohlášeny samostatnou kulturní památkou, vyplatil dosud Krajský úřad v Hradci Králové více jak 16 milionů korun. Zachránit se tak podařilo už 47 nástrojů. „Památky jsou nedílnou součástí našeho kulturního dědictví a jejich ochrana nesporně patří mezi naše povinnosti. Těší mě, že se nám daří významně navyšovat finanční podporu v oblasti kultury a památkové péče. Finanční prostředky pravidelně rozdělujeme i mezi žadatele na obnovu varhan, protože obce a farnosti na jejich opravy těžce shání peníze,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová a dodala, že nebýt krajského dotačního programu Obnova historických varhan, kterým Královéhradecká kraj jako jediný kraj v ČR disponuje, nebylo by dokončeno restaurování varhan v kostele sv. Anny v Domově sv. Josefa v Žirči. Práce na jejich obnově trvaly jedenáct let a kraj se na celkovém šestimilionovém rozpočtu podílel zhruba polovinou.

S projektem na obnovu varhan nyní úzce souvisí další projekt s názvem Vzkříšené varhany. Jeho cílem je prezentace již zrestaurovaných nástrojů. Proto také vznikly webové stránky www.vzkrisenevarhany.cz, kam jsou ukládány unikátní fotografie varhan a kostelů, focené třeba i pomocí dronu. „Ke každému nástroji vznikne audio nahrávka odhalující jednotlivé zvuky varhan až po plný zvuk. Další nahrávkou budou každé jednotlivé varhany prezentovány jednou koncertní skladbou. Nebude samozřejmě chybět odborný popis nástroje, historie a dispozice. Informace doplní také financování projektu, včetně částek vydaných z grantového programu. Všechny varhany budou uloženy i na interaktivní mapě“, sdělil k projektu Jakub Hrubý, který stojí spolu s diecézním organologem Václavem Uhlířem za projektem propagace obnovených nástrojů.

Během září bude pět restaurovaných nástrojů prezentováno při koncertech seskupených do 1. ročníku varhanního festivalu Vzkříšené varhany Královéhradeckého kraje. Varhany tak zazní 11. 9. v 18 hod. v kostel sv. Anny v Žirči, 12. 9. v 18 hod. v kostel sv. Jakuba v Jičíně, 18. 9. v 19 hod. v kostele sv. Víta v Častolovicích, 20. 9. v 17 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové či 25. 9. v 18 hod. v kostele sv. Petra a Pavla v Broumově. Účinkovat budou varhaníci Václav Uhlíř / Aleš Bárta (25.9.), spolu s barytonistou Jakubem Hrubým. Koncertům dalo záštitu i královéhradecké Biskupství.