Rytmické mše na Pouchově


Datum:

Bohoslužby za doprovodu chválící kapely pouchovské scholy se konají vždy první neděli v měsíci od 8 hodin.

Rytmické mše na Pouchově

Lidé všech národů , tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně. Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí. (Žalm 47,2-3).

Setkání o nedělích 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince 2020!

A zajímá-li vás zvuk nástrojů, zpěvy a chvála, neváhejte oslovit hudebníky.