S biskupem Janem ke sv. Zdislavě


Datum:

Tradiční pouť královéhradecké diecéze při 800. výročí narození světice.

S biskupem Janem ke sv. Zdislavě

Letošní tradiční pouť královéhradecké diecéze ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí byla mimořádná už tím, že probíhala v jubileu 800 let od narození svaté Zdislavy a v čase, kdy celý svět bojuje s pandemií coronaviru. Poutníci nečekaně zaplnili nádhernou baziliku minor v Jablonném.

Připojili se i ti, kteří pěšky putovali z jejího rodiště v Křižanově, a také početná skupina z olomoucké arcidiecéze. Biskup Jan Vokál udělil při pontifikální mši svaté více jak stovce nemocným svátost pomazání nemocných. Následovala pobožnost ke svaté Zdislavě za uzdravení nemocných na celém světě, zahájení výstavy v ambitech kláštera i tradiční modlitba pod hradem Lemberk u studánky sv. Zdislavy.