Přihlaste se ke studiu Náboženské výchovy


Datum:

Náboženskou výchovu můžete studovat na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové formou bakalářského tříletého kombinovaného studia teologie.

Přihlaste se ke studiu Náboženské výchovy

Upozorňujeme na další možnost hlásit se až do 7. 8. 2020 k bakalářskému kombinovanému (tzv. dálkovému) studiu s teologickým zaměřením, které již před 16 lety připravila v součinnosti s  Biskupstvím královéhradeckým – Diecézním teologickým institutem Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Jak jsme již informovali v ACRG 1/2020, přímo v Hradci Králové lze o sobotách (cca desetkrát za semestr) studovat v programu Náboženská výchova. Studium programu nabízí nejen základní vysokoškolské vzdělání v katolické teologii, ale doplňuje ho i pedagogicko-psychologickou průpravou.  Studium programu je proto vhodné pro katechety i pro ostatní spolupracovníky při farních i dalších pastoračních aktivitách.  
Výuku hlavních teologických předmětů zajišťují duchovní královéhradecké diecéze. Pro zájemce o studium bakalářského programu je též důležité, že po jeho absolvování se jim nabízí možnost navazujícího magisterského studia na Katolické teologické fakultě UK v Praze, Cyrilometodějské teologické fakultě UP v Olomouci i na dalších teologických fakultách.

Přihlášku k bakalářskému studiu je možné podávat (nejpozději však do 7. srpna 2020) prostřednictvím internetových stránek Pedagogické fakulty UHK. Obecné informace i odkaz na elektronickou přihlášku jsou dostupné na: https://www.uhk.cz/cs/pedagogicka-fakulta/prijimaci-zkousky/2-kolo-pz
Přijímací zkouška proběhne na základě doložení výsledků středoškolského studia. 
Pozornosti zájemců o prezenční i kombinované studium s etickou, religionistickou, filozofickou, kulturně-antropologickou a pedagogicko-psychologickou náplní doporučujeme program Transkulturní komunikace. V prezenční formě jej lze studovat také v magisterském stupni (v navazujícím magisterském studiu). Informace o programu jsou dostupné na: www.transkulturnikomunikace.cz

Další informace týkající náplně studia rád poskytne garant programu Náboženská výchova Jan Hojda (tel. 737 215 333; e-mail: jan.hojda [at] uhk.cz). K elektronické podobě ACRG též přikládáme informační leták o náplni studia doplněný o postřehy některých pedagogů i absolventů.
doc. Jan Hojda, Th.D.