Babi, kup mi židličku


Datum:

Tak se jmenuje sbírka finančních prostředků pro církevní mateřskou školu v Kutné Hoře.

Babi, kup mi židličku

Římskokatolická farnost Kutná Hora provozuje od roku 2012 mateřskou školku, kterou v současné době navštěvuje 28 dětí. Protože zájem o toto školní zařízení je velký, rozhodla se farnost kapacitu školky navýšit. Náklady na rozšíření školky jsou vyčísleny na 1,5 milionu Kč.

videospot

„Církevní mateřská škola sv. Jakuba v Kutné Hoře je naším společným dílem a umožňuje nám ovlivnit výchovu našich dětí a podpořit rodiny v úsilí při předávání víry. V letošním roce jsme chtěli naší školku rozšířit, aby do ní mohlo chodit dalších 17 dětí. Pandemie koronaviru ale způsobila, že turistický ruch nepřinese plánované finanční prostředky, ze kterých jsme chtěli rozšíření mateřské školy hradit. Vyhlásili jsme tedy sbírku a doufáme, že se nám pomocí ní podaří potřebné peníze shromáždit a díky nim uskutečnit náš sen o větší školce pro naše děti. Proto se obracíme na možné dárce s prosbou o finanční příspěvek, díky kterému bude možné vybavit novou třídu potřebným vybavením“, sdělil ke sbírce kutnohorský arciděkan Jan Uhlíř.

Mezi vybavení třídy, které je nutné dětem pořídit, jsou mimo jiné tři stoly, lehátka pro děti, stůl pro paní učitelku, koberec, lůžkoviny, skříň na výtvarné potřeby, židličky, myčka na nádobí, Montessori pomůcky, kuchyňská linka, talíře, příbory, šatní skřínky, počítač či tiskárna. Kompletní seznam potřebných věcí i s pořizovacími cenami lze najít na: www.khfarnost.cznebo na faceboku farnosti.

Přispět lze také při kostelní sbírce, která za tímto účelem proběhne v kutnohorské farnosti v neděli 26.7. a 30.8.

Pomoci je možné i darem poukázaným na farní účet č. 441774319/0800, s variabilním symbolem 45 a poznámkou DAR ŠKOLKA - VAŠE JMÉNO A PŘÍJMENÍ. Na požádání vystaví farnost potvrzení pro daňové účely.

Kutnohorská farnost by ráda rozšířila Církevní školku sv. Jakuba ...