Když do Litomyšle, tak i na baroko


Datum:

Pod záštitou českých a moravských biskupů se ve dnech 12.-16.8. chystá pátý ročník Litomyšlských dní barokní tradice.

Když do Litomyšle, tak i na baroko

Festival, který zprostředkovává současnému člověku bohaté kulturní i duchovní dědictví barokní doby, pořádá Římskokatolická farnost – proboštství Litomyšl. V letošním roce slavnost přinese opět bohatý program, na kterém nebude chybět novodobá premiéra barokních skladeb, divadelní představení, odborná přednáška ani hudebně-literární večer. Vše opět za dobrovolné vstupné.

Stalo se dobrým zvykem, že na festivalu bývá uvedeno některé znovu objevené dílo barokní hudby v novodobé premiéře, které tak spatří světlo světa často po několika staletích. V letošním roce to bude skladba Missa Canonica českého barokního skladatele Jiřího Melcelia, kterou soubor La Bilancetta zahájí festivalový program. Tento koncert bude živě přenášen TV Noe.

Novinkou v programu je hudebně-literární pásmo v sobotu 15. srpna, na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Tento tematický Mariánský večer, pořádaný k uctění Rodičky Boží, je poskládán ze skladeb českých i světových barokních komponistů a úryvků z děl předních českých literátů období baroka. Vše spojuje mariánský námět. Ve spolupráci s Městskou galerií Litomyšl je připraven v piaristickém kostele Nalezení sv. Kříže také rozhovor s architektem Markem Janem Štěpánem, podle jehož návrhu byl chrám před několika lety rekonstruován a opět uveden v náboženský i kulturní život.

Nejvýznamnějšímu litomyšlskému děkanovi, baroknímu vlastenci a slavnému literátovi, Tomáši Pešinovi z Čechorodu, bude věnována přednáška na půdě litomyšlského proboštství, kterou prosloví literární historik doc. Miloš Sládek.

V rajském dvoře piaristické koleje bude uvedena lidová barokní divadelní hra o sv. Janu Nepomuckém, a to v nastudování posluchačů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stejně jako v minulých letech, je i tento rok připravena celofestivalová interaktivní soutěž pro nejmenší návštěvníky festivalu, tentokrát na téma dvou barokních velikánu spojených s Litomyšlí – Tomáše Pešiny z Čechorodu a Giovanniho Battisty Alliprandiho.

Celý festival uzavře v neděli 16. srpna slavnostní mše svatá v barokní perle Litomyšle, chrámu Nalezení sv. Kříže. Bohoslužbu, kterou bude celebrovat chrudimský arciděkan A.R.D. Jiří Heblt, doprovodí skladba Missa Ego flos campi španělsko-mexického barokního skladatele Juana Gutiérreze de Padilla. Mše bude obětována za autora piaristického kostela, barokního architekta Giovanniho Battistu Alliprandiho, jehož 300. výročí úmrtí v Litomyšli si letos připomínáme.

Těšíme se v srpnu na shledání v Litomyšli. Více informací a kompletní program festivalu na http://www.baroknilitomysl.cz/.