Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Národní pouť do Říma - sv. Anežka Česká


Datum:

Biskupové českých a moravských diecézí vyzývají ke společnému putování do Říma.

Národní pouť do Říma - sv. Anežka Česká


Oficiální webové stránky projektu Koruna sv. Anežky České

Základní aspekty Národní pouti do Říma

Poutní výbor informuje všechny poutníky, že došlo k mimořádné změně programu v Římě.

Koncert České nebe nebude v pondělí 11.11., ale byl přesunut na úterý 12.11. v 18 hod. - v bazilice sv. Jana v Lateránu.

Celý další program zůstává beze změny.

UPOZORNĚNÍ POUTNÍHO VÝBORU PRO VŠECHNY KNĚZE:

Prosíme všechny kněze a jáhny, kteří se chtějí při národní pouti do Říma ve dnech 11. - 13. 11. 2019 připojit ke koncelebraci s našimi otci biskupy, aby měli s sebou vlastní albu a bílou štolu a přišli do zákristie, vždy nejpozději 15 minut před zahájením bohoslužby. Barva štoly pro všechny 3 národní mše sv. je bílá. Počítejte, prosím, i s časovou reservou, vzhledem k nutnosti bezpečnostních kontrol před bazilikami.

Liturgická příručka

Novéna - Národní pouť ČR do Říma

NÁRODNÍ POUŤ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH DIECÉZÍ DO ŘÍMA

11. - 13. LISTOPADU 2019

Aktuální sdělení a doplnění programu:

Program národní pouti do Říma ve dnech 11. - 13. 11. 2019 zůstává beze změn, tak, jak je uvedeno na stránkách biskupství královéhradeckého www.bihk.cz .

Poutní výbor ČBK pouze upozorňuje účastníky, že kapacita baziliky sv. Klimenta je omezená, a proto v pondělí 11.11.2019 v 11.00 hod., kdy proběhne v bazilice sv. Klimenta pobožnost s modlitbou litanií k našim národním patronům, budou moci být uvnitř především otcové biskupové a hlavní hosté. Poutníci bude-li bazilika plná, počkají chvíli, maximálně do 11.30 hod. a mohou baziliku k modlitbě navštívit. Oficiální zahájení národní pouti bude v bazilice S.Maria Maggiore v 15.00 hod.

Navíc bude během pouti v titulárním kostele kardinála Dominika Duky sv. Marcelina a Petra blízko Lateránu (Via Merulana) probíhat výstava o životě a díle sestry Elišky Pretschnerové, služebnice Boží – „Jsem zde s Bohem pro vás“. V úterý 12. 11. 2019 ve 20.00 hod. zde uvede Schola brněnské mládeže (SBM) Koncert chval. Řídí Štěpán Policer.

Součástí poutního balíčku bude publikace Průvodce národní pouti sestavený P. Stanislavem Přibylem a liturgický průvodce, sestavený Mgr. Vojtěchem Mátlem (obě publikace vydává Karmelitánské nakladatelství), památný svatý růženec Řím-Praha a také především nezbytné označení poutníka a průkaz poutníka sloužící jako vstupenky na všechny programy Národní pouti. Dále pak na 4 stranách formátu A5 aktuální pokyny, jak pro průvodce, tak pro poutníky a přehled vysílání Tv NOE celé národní pouti.

Poutní balíček je pro každého poutníka nezbytný. Klienti přihlášení u jedné ze sedmi cestovních kanceláří Avetour, Awertour, Hladký, Miklas, Palomino, Veligradtour, Voma, Řád Maltézských rytířů (handicapovaní), obdrží poutní balíček před odjezdem (odletem) na pouť. Jednotlivci, kteří se k národní pouti připojí sami nebo jiné, samostatně cestující, skupiny či organizace si poutní balíček objednají u Poutního výboru ČBK, a to písemně, nejlépe e-mailem: poutnik [at] bihk.cz (poutnik[at]bihk[dot]cz) nebo písemně na adrese: Českomoravská Fatima, č.p.195, 569 11 Koclířov u Svitav. A mohou požádat o jeho (jejich) zaslání na dobírku nebo si jej osobně vyzvednout v Českomoravské Fatimě v Koclířově ve dnech 29. 10. - 3. 11. 2019 (včetně) na recepci v čase  9 - 17 hod.

PRO KLIENTY CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ JE PŘIPRAVENA NÁSLEDUJÍCÍ VÝZVA:

SDĚLENÍ POUTNÍHO VÝBORU ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE

Prosíme všechny klienty-poutníky vybraných cestovních kanceláří pro organizaci národní poutě ČR do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České a daru a svobody, aby před odletem (odjezdem) si od pověřené osoby (průvodce) převzali poutní balíček, který bude obsahovat jednak knížku sestavenou generálním sekretářem ČBK P. Stanislavem Přibylem - průvodce národní pouti Římem, dále liturgického průvodce pro všechny bohoslužby v římských bazilikách, které bude řídit Mgr. Vojtěch Mátl, ceremonář pražského arcibiskupa, dále nutné označení poutníka a průkaz účastníka pouti. Obojí slouží zároveň jako vstupenka na všechny akce národní pouti včetně rezervací pro poutníky z ČR na generální audienci u papeže Františka. Spolu s dárkem této národní pouti, sv. růžencem (Řím – Praha) budou i hlavní organizační pokyny k celému programu v Římě. Velmi Vás prosíme o příspěvek 10 Eur, který předejte při převzetí průvodci, jako Váš příspěvek na poutní balíček a současně i na organizační náklady spojené s celkovým zajištěním. Současně chceme upozornit klienty cestovních kanceláří, že během vlastní pouti může dojít k mimořádným změnám, na něž budou muset průvodci bezprostředně reagovat úpravou (změnou) v programu pouti.

Poutní výbor tedy prosí o příspěvek na Národní pouť(poutní balíček) ve výší 10,- Eur nebo 250,- Kč.

  • SPOLEČNÝ PROGRAM NÁRODNÍ POUTI V ŘÍMĚ:

Pondělí 11. 11. 2019

11.00 hod. Společná modlitba litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad  hrobem sv. Cyrila - 1150 let výročí jeho úmrtí v Římě

15.00 hod. Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore

18.00 hod. Reprezentativní koncert České nebe v bazilice Sv. Jana v Lateránu. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mládeže (Štěpán Policer) a SMoG pod vedením Plk. Mgr. Jana Zástěry

Úterý 12. 11. 2019 den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve Vatikánu v 10.00 hod. po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře sv. Václava a soukromá modlitba po skupinách v katakombách baziliky sv. Petra u sochy sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana.

Odpoledne i navečer nabídnou jednotlivé sbory večer chval, či koncert. Vstup pro účastníky národní pouti bude zdarma.

V poutním domě Velehrad valná hromada – pouze pro členy a pozvané.

Středa 13.11.2019 – svátek sv. Anežky České

Generální audience u papeže Františka - Svatopetrské náměstí ve Vatikánu - předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České daru ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné

15.00 hod. Slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní zakončení národní pouti v Římě

Setkání s českými poutníky žijícími v zahraničí v papežské koleji Nepomucenum

AKTUALIZACE VŠECH INFORMACÍ K ÚČASTI NA NÁRODNÍ POUTI

30. VÝROČÍ KANONIZACE SV. ANEŽKY ČESKÉ

ŘÍM 11. - 13. LISTOPADU 2019 · PRAHA 16. LISTOPADU 2019

ÚČAST PROSTŘEDNICTVÍM VYBRANÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ

- Na přiložené inzerci jsou uvedeny kontakty na všech 7 cestovních kanceláří, které se do přípravy národní poutě do Říma v listopadu 2019 zapojily, mají důvěru poutního výboru ČBK. Nabízí účast na pouti s využitím dopravy busem či letecky, v jejich nabídce je celkové zajištění ubytování i účast na všech společných programech národní pouti pod vedením primase českého a arcibiskupa pražského kardinála Dominika Duky OP jako předsedy České biskupské konference, místopředsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého a metropolity Moravy. Společně takto putuje s námi 16 našich sídelních, pomocných i emeritních otců biskupů, spolu s kněžími, jáhny a bohoslovci obou našich seminářů v Praze i Olomouci. Řeholníci a řeholnice, členové církevních hnutí a komunit a poutníci z ČR i zahraničí.

- Pokud nemáte doposud platnou cestovní smlouvu uzavřenou s některou z těchto 7 cestovních kanceláří, doporučujeme, učiňte tak co nejdříve. Zde budete mít také zajištěnu veškerou registraci účasti v Římě, vstupné na společné bohoslužby  a programy, které pro všechny připravuje poutní výbor: Mons. Pavel Dokládal, vedoucí poutního centra biskupství královéhradeckého a Českomoravské Fatimy v Koclířově u Svitav a Mgr. Jiří Uher, výkonný sekretář ČBK pod vedením předsedy poutního výboru Mons. Jana Vokála, biskupa královéhradeckého.

- Pokud nebudete klienty žádné z uvedených CK a budete se chtít v Římě účastnit bohoslužeb a programů národní pouti, pak prosíme, včas si objednejte u poutního výboru (email: poutnik [at] bihk.cz (poutnik[at]bihk[dot]cz) ) poutní balíček, který bude obsahovat vše zde uvedené a bude pro všechny účastníky jednotný (10 euro nebo 250 Kč). Kromě obsahu je v hodnotě balíčku i finanční podpora na povinné platby vstupů do bazilik při národní rezervaci, částečná podpora pro Tv NOE na zajištění přímých přenosů aj.

  • AKTUÁLNÍ MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA ÚČASTI

  Kromě dvou vládních speciálů, o jejichž cestě se jedná se senátem ČR a měly by zajišťovat účast jednak vládní delegace, ale také mimořádnou účast hudebních sborů a dechové hudby hradní stráže prezidenta republiky, Policie ČR a Ministerstva vnitra pod vedením plukovníka Mgr. Jana Zástěry, budou vypravena i dvě samostatná letadla (každé pro 189 poutníků) podléhající zcela poutnímu režimu národní poutě, což je velmi výhodné pro samotné účastníky.

1.letadlo zajištují Maltézští rytíři a s využitím velkých zkušeností při práci s handicapovanými poutníky. V nabídce jim zajišťují i mimořádný servis, nejen během letu, ale především při přesunech a samotném pobytu v Římě během pouti. Poutní výbor pro handicapované zajišťuje přední místa při všech bohoslužbách a národních programech

2.letadlo vypravuje CK Avetour Dobruška pod vedením Jiřího Chválka, který dlouhodobě spolehlivě spolupracuje s poutním centrem a má absolutní důvěru předsedy poutního výboru Mons. Jana Vokála.

KONTAKT PRO POUŤ Českého velkopřevORSTVÍ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ: maltezskapoutdorima [at] gmail.com (maltezskapoutdorima[at]gmail[dot]com)

KONTAKT NA CK AVETOUR DOBRUŠKA: info [at] avetour.cz (info[at]avetour[dot]cz)  mob.: 602 441 670

  • CHARITATIVNÍ SBÍRKA KORUNY SV. ANEŽKY ČESKÉ - SPOLEČNÝ DAR ČR PAPEŽI FRANTIŠKOVI PRO CHUDÉ A POTŘEBNÉ

Připojení jednotlivých farností a společenství na www.anezka2019.cz  včetně jednoduchého přihlašovacího formuláře - všechny připojené farnosti budou při předání papeži Františkovi zveřejněny.

  • SPOLEČNÝ PROGRAM NÁRODNÍ POUTI V ŘÍMĚ:

Pondělí 11. 11. 2019

11.00 hod. Společná modlitba litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad  hrobem sv. Cyrila - 1150 let výročí jeho úmrtí v Římě

15.00 hod. Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore

18.00 hod. Reprezentativní koncert České nebe v bazilice Sv. Jana v Lateránu. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mládeže (Štěpán Policer) a SMoG pod vedením Plk. Mgr. Jana Zástěry

 

Úterý 12. 11. 2019 den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České

Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve Vatikánu v 10.00 hod. po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře sv. Václava a soukromá modlitba po skupinách v katakombách baziliky sv. Petra u sochy sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana.

Odpoledne i navečer nabídnou jednotlivé sbory večer chval, či koncert. Vstup pro účastníky národní pouti bude zdarma.

V poutním domě Velehrad valná hromada – pouze pro členy a pozvané.

 

Středa 13.11.2019 – svátek sv. Anežky České

Generální audience u papeže Františka - Svatopetrské náměstí ve Vatikánu - předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České daru ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné

15.00 hod. Slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní zakončení národní pouti v Římě

Setkání s českými poutníky žijícími v zahraničí v papežské koleji Nepomucenum

 

Kontakty na Poutní výbor:

Biskupství královéhradecké, Poutní centrum, Velké nám. 35, 500 01 Hradec Králové, e-mail:  poutnik [at] bihk.cz (poutnik[at]bihk[dot]cz)

ČM Fatima Koclířov, recepce: tel.731 646 800, e-mail: recepce [at] cm-fatima.cz (recepce[at]cm-fatima[dot]cz)

Pastorační asistentka Ing.Hana Frančáková – e-mail: cm-fatima [at] cm-fatima.cz (cm-fatima[at]cm-fatima[dot]cz)


Další zprávy

Z diecéze, Česko

Hereditas obligat 2024

První místo pro farnost Chlumec nad Cidlinou.
Z diecéze

Na karmelskou pouť do Bystrého

Nenechte si ujít!
Z diecéze

Hledáte na cestě po ČR bohoslužbu?

Vyzkoušejte on-line aplikaci b.cirkev.cz. Může se stát užitečným zdrojem informací nejen pro prázdninové dny.