Mons. Tomáš Holub novým plzeňským biskupem


Datum:

Generálního sekretáře České biskupské konference jmenoval plzeňským biskupem papež František dnes.

Mons. Tomáš Holub novým plzeňským biskupem

Tomáš Holub se tak stal po Františku Radkovském, který západočeskou diecézi řídil od jejího založení v roce 1993 až do října 2014, kdy ve věku 75 let rezignoval, v pořadí druhým biskupem Diecéze plzeňské. Ve věku 48 let je Tomáš Holub nejmladším mezi současnými českými a moravskými biskupy. Jméno nového biskupa bylo dnes v poledne oznámeno v plzeňské katedrále sv. Bartoloměje. Holub se funkce ujme 30. dubna po biskupském svěcení v plzeňské katerále sv. Bartoloměje.

Mons. ThLic. Tomáš Holub, Th.D. se narodil 16. srpna 1967. Pochází z věřící rodiny z Červeného Kostelce na Náchodsku. Jako bohoslovec Arcibiskupského semináře absolvoval Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a 28. srpna 1993 byl v Hradci Králové vysvěcen na kněze biskupem Karlem Otčenáškem.

Jeho prvním působištěm byla v letech 1993 až 1996 Kutná Hora, kde byl ustanoven jako kaplan ve farnosti a spirituál na Církevním gymnáziu sv. Voršily. Poté nastoupil jako první vojenský kaplan do Armády České republiky, v níž působil v letech 1996 až 2006, nejprve v jednotkách IFOR v Bosně a Hercegovině, dále jako vojenský kaplan Brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě a nakonec jako hlavní kaplan Armády České republiky. Od roku 2006 působí jako poradce ministra obrany.

V období 2007 až 2008 absolvoval studijní pobyt na Lateránské univerzitě v Římě. Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhájil doktorát z křesťanské etiky na téma Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce.

Od 1. března 2008 byl ustanoven moderátorem kurie královéhradecké diecéze a od 1. prosince 2008 do roku 2010 vykonával společně s Mons. Josefem Sochou službu generálního vikáře královéhradecké diecéze. Po nástupu biskupa Jana Vokála se stal jeho hlavním poradcem a od 1. července 2011 nastoupil na Českou biskupskou konferenci jako její generální sekretář. Mons. Holub nyní působil jako farář baziliky svatých Petra a Pavla a jako děkan Kolegiátní kapituly na pražském Vyšehradě. Od 14. července 2003 je Kaplanem Jeho Svatosti.

Tomáš Holub se dále angažuje ve vedení křesťanských kurzů pro mládež JUMP, přednáší v rámci České křesťanské akademie, Charismatické obnovy, podílí se na meditačních kurzech pro mládež a manželské páry, které rovněž pastoračně doprovází. Hovoří anglicky, německy a italsky.

Tomáš Holub pak poprvé v roli biskupa připomněl při svém představení čtení, v němž Šalamoun vyjadřuje "obrovské rozechvění" z nástupu na královský trůn po svém otci Davidovi, tak velkém muži. "Podobné rozechvění teď cítím i já," řekl Tomáš Holub. Taktéž vyzdvihl radost ze všech setkání, které ho v jeho nové funkci čekají. Osobně nového biskupa přivítal i primátor města Martin Zrzavecký: "Velmi se těším na úzkou spolupráci a jsme připraveni vás podpořit." Na závěr biskup Tomáš Holub poprosil svého patrona sv. Tomáše, aby byl i on schopen se otevřeně Krista ptát, když si nebude vědět rady a aby byl schopen i v novém postavení pokorně vyznat "Pán můj a Bůh můj". (peš)

Fotogalerie


Další zprávy

Z diecéze

Requiem za arcibiskupa Karla Otčenáška

Biskup Jan Vokál odslouží v katedrále Svatého Ducha bohoslužbu za 23. královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška.
Česko, Z Vatikánu

Papež František ustanovil službu laického katechety

Svatý stolec zveřejnil v úterý 11. května 2021 Motu proprio „Antiquum ministerium“, kterým papež František ustanovuje službu laického katechety.
Z diecéze

Jedno rozhodnutí a kaple nespadne

Když byla v roce 2018 barokní kaple sv. Jana Nepomuckého v Novém Městě nad Metují opět na prodej, rozhodli se manželé Zdenka a Luděk Hojní, že kapli koupí a zachrání.