Pojeďte do Libice. Na Svatovojtěšskou pouť


Datum:

Do Libice nad Cidlinou, rodiště svatého Vojtěcha a patrona diecéze, zamíří v sobotu poutníci na diecézní pouť.

Pojeďte do Libice. Na Svatovojtěšskou pouť

Program diecézní Svatovojtěšské poutě začne v sobotu 25. dubna v kostele sv. Vojtěcha patnáct minut po deváté hodině adorací na téma Obnovujeme s Bohem věčnou smlouvu a konáme veliké tajemství, spojenou s modlitbou a prosbou o požehnání pro diecézi a dar povolání. Úderem desáté hodiny začne pontifikální koncelebrovaná mše svatá. Hlavním celebrujícím bude světící biskup královéhradecký Josef Kajnek. Při mši svaté zazpívá Svatomartinský sbor z Holic.
Po mši svaté vyjde liturgický průvod s poutníky od kostela modlitební cestou na Slavníkovské Hradiště ke společné modlitbě za královéhradeckou diecézi, nová duchovní povolání, za církev i vlast.
V letošním roce zahájíme již devatenáctou roční novénu za duchovní povolání, která probíhá každoročně od dubna do prosince vždy poslední sobotu v měsíci. Mše svatá bude vždy od 10.00 hodin. (peš)