Galerie: Mládež z diecéze se setkala v Hradci Králové


Datum:

Více než 750 mladých lidí ze všech koutů diecéze se v sobotu před Květnou nedělí sjelo do Hradce Králové, aby společně oslavili Světový den mládeže.

Galerie: Mládež z diecéze se setkala v Hradci Králové

Mottem Diecézního setkání v Hradci Králové se stalo šesté blahoslavenství, které v poselství ke XXX. Světovému dni mládeže 2015 zvolil papež František: "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha" (Mt 5,8). 

Dopolední program v zaplněném sále královéhradecké Filharmonie zahájil úvodním slovem biskup Jan Vokál. "Srdce je čisté, krásné a šťastné, když v něm sídlí Bůh," připomněl list papeže Františka k letošnímu Světovému dni mládeže. Poté předal pověření novým zástupcům mládeže v jednotlivých vikariátech diecéze. V Jičíně se jím stal šestnáctiletý student Lepařova gymnázia Prokop Vitvar. "Váhal jsem," přiznal. Věnuje se totiž aktivně atletice, běh na 400 metrů trénuje čtyřikrát až pětkrát týdně, ale nakonec se nechal přesvědčit. Ve své práci hodlá navázat na práci svých předchůdců. Určitě budou pokračovat v pořádání společných vikariátních setkání s přáteli z Jilemnice, to je tradice, která se osvědčila.

"Kdo z vás by chtěl vidět na vlastní oči Boha?" Otázka Tomáše Holuba, generálního sekretáře České biskupské konference, na začátku jeho katecheze způsobila nejprve mírné rozpaky v sále, ale potom už se ruce nad hlavy mladých lidí zvedaly jedna za druhou. Ve své katechezi připomněl osud Joba, ale také se ptal: co je to čisté srdce, hořící plamenem, který očišťuje? "Hořící, nadšené srdce měl určitě P.  Josef Toufar, jehož proces blahořečení započal," ujistil Holub účastníky setkání.
Program před polední přestávkou pak pokračoval diskuzním stolem na téma Eucharistie a nakonec se rozdávaly dárky, protože letošní Světový den mládeže byl jubilejní třicátý. Jistě nejatraktivnějším dárkem je večeře s biskupem Janem Vokálem, která čeká tři šťastlivce.

Upečte si hostii, chutná skvěle

Odpolední část Diecézního setkání mládeže byla mimořádně bohatá, vybrat si byl opravdu problém. Kdo zamířil do Nového Adalbertina, měl možnost zapojit se do workshopu Upeč si svou hostii! Jeho účastníci se dozvěděli o minulosti jejich výroby, ale mohli zkusit i něco, co ještě dozajista nikdy nedělali. A navíc ochutnat! Bez zajímavosti nebylo ani vyprávění o tom, jak vzniká mešní víno, ušlechtilý nápoj pro Eucharistii.

Mnohá setkání nabízel program v budově Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína. Ti, kdo se rozhodli pro setkání s biskupem Janem Vokálem, diskutovali o životě s Pannou Marií. Hledali odpovědi na otázky: čím je vzorem a příkladem, jak správně žít Mariánskou úctu, k čemu vybízí? Poutavý výklad zakončila pasáž o tom, jak se dobře modlit růženec. "Je to moderní modlitba," upozornil biskup Vokál mladé posluchače. 

Atmosféra setkání byla radostná a optimistická. Díky výborné organizaci, populární Vesmírné kapele nebo třeba řeholní cukrárně, kterou otevřely členky Kongregace školských sester sv. Františka z Hoješína. Důstojnou tečkou byl eucharistický průvod do katedrály Svatého Ducha, kde pontifikální mši sloužil biskup Jan Vokál. "Mír, dostatek, svoboda. To všechno je veliký dar a výhoda, ale musíme s nimi umět nakládat tak, aby nám nebránily dozrát, uvědomit si, že každého z nás Bůh s láskou a osobně povolává ke konkrétním úkolům. Je s námi, zajímá ho, jak se svým životem naložíme, dychtivě čeká na naši lásku," řekl v kázání k těm, z nichž někteří se v červenci příštího roku vydají na Světové dny mládeže do polského Krakova. (Eva Zálešáková)

Fotogalerie