Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

30 let biskupské služby Mons. Josefa Kajneka


Z diecéze
Datum:

Biskupské svěcení přijal 12. 12. 1992 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové z rukou 23. královéhradeckého biskupa Karla Otčenáška.

Pomocným biskupem královéhradeckým byl jmenován 4. 11. 1992 papežem Janem Pavlem II.

Děkovná bohoslužba za 30 let biskupské služby se uskutečnila v neděli 11. prosince kostele sv. Bartoloměje v Pardubicích.

Fotogalerie

Mons. Josef Kajnek se narodil 18. 4. 1949 v Kutné Hoře. Na kněze byl vysvěcen po studiu na litoměřické bohoslovecké fakultě 26. 6. 1976 v Praze. Po vysvěcení byl kaplanem v České Třebové, pak administrátorem v Písečné a v Ústí nad Orlicí. Tam mu byl také za tzv. maření státního dozoru nad církvemi odňat v roce 1984 státní souhlas a navíc byl odsouzen k podmínečnému trestu odnětí svobody. Po nuceném civilním zaměstnání u Státních lesů a v Metrostavu se vrátil do kněžské služby jako administrátor v Chomuticích u Hořic, Lázních Bělohradu a v Pardubicích.

V roce 1990 jej biskup Karel Otčenášek povolal ke službě generálního vikáře, kterou vykonával až do roku 1998. Pomocným biskupem královéhradeckým byl jmenován 4. 11. 1992 a biskupské svěcení přijal 12. 12. 1992 v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. V letech 1998-2001 se na vlastní žádost na čas vrátil k pastoraci ve farnostech v Jablonném nad Orlicí a okolí. Od roku 2001 bydlí v druhém největším městě diecéze v Pardubicích a zapojuje se do duchovní správy tamní farnosti. Od roku 1998 působil také jako biskupský vikář pro duchovní povolání a za Českou biskupskou konferenci mu byla až do roku 2020 svěřena péče o vězeňské kaplany. Po obnově Katedrální kapituly při katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové byl 10. 11. 2004 ustanoven proboštem kapituly.

V době sedisvakance po odchodu diecézního biskupa Dominika Duky na svatovojtěšský arcibiskupský stolec do Prahy byl až do nástupu nového diecézního biskupa Jana Vokála administrátorem Královéhradecké diecéze (2010-2011).

V letech 2011-2018 se stal opět generálním vikářem, v současné době je biskupským vikářem pro duchovní povolání a biskupským delegátem pro zasvěcené panny.