Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Začíná závěrečná pouť jubilejního roku


Datum:

Zakončení jubilejního roku 350. výročí založení Královéhradecké diecéze začíná. Na Velké náměstí v Hradci Králové se sjíždí hosté i poutníci.

Začíná závěrečná pouť jubilejního roku

Poslední, devátou poutí, dnes končí současně s letošním církevním rokem jubilejní rok 350. výročí založení královéhradecké diecéze. Novéna k patronu diecéze sv. Klementovi začne úderem jedenácté hodiny v Hradci Králové. Na Velké náměstí v Hradci Králové se sjíždí hosté a poutníci z celé diecéze. Úderem jedenácté hodiny začne v katedrále Svatého Ducha pontifikální bohoslužba, kterou bude celebrovat 25. sídelní biskup královéhradecký Jan Vokál. 

 

Na oslavu přijeli čelní představitelé Církve. České a moravské biskupy vede pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Do Hradce Králové přijeli současný i bývalý papežský nuncius Giuseppe Leanza a Diego Causero. Přivítáme také slovenské, polské a rakouské biskupy, z Německa zavítal například kardinál Joachim Mesiner.

 

Zakončení jubilejních oslav 350 let diecéze

 

Sobota 22. listopadu

11.00 – pontifikální bohoslužba v katedrále Svatého Ducha

12.30 – slavnostní shromáždění na Velkém náměstí

13.00 – 15.30 – doprovodný program

16.00 – Te Deum v katedrále Svatého Ducha

 

Doprovodný program se uskuteční na třech místech:

 

Biskupská rezidence

Výstavní síň – suterén

9.00 – 15.30  Výstava 350 let Biskupství královéhradeckého – osobní prohlídka            

13.30 – 14.15  Interaktivní prohlídka výstavy pro malé i velké s průvodcem       

14.30 – 15.15  Interaktivní prohlídka výstavy pro malé i velké s průvodcem       

 

Nové Adalbertinum

1. patro Referát pastorace

13.00 – 15.30  "Otevřené dveře" v Referátu pro pastoraci. Prohlídka prostor diecézních pastoračních center, informace o činnosti, nabídka některých pomůcek  

Farní místnost – učebna – přízemí

13.00 – 15.30  Dějiny diecéze: kvízy pro malé i velké

Biskupská knihovna

13.00 – 15.30  Prohlídka       

Balbínka – přízemí

13.45   Beseda s Ing. Anetou Maclovou: Stáří jako dar a inspirace

Katakomby – suterén

14.00 – 14.45  Sv. Kliment – patron diecéze. Interaktivní program pro malé i velké s průvodci

Refektář – přízemí

14.00 – 15.30 Misijní beseda s promítáním filmových ukázek

Studio Vojtěch Radia Proglas – přízemí

13.00 – 15.30 "Otevřené dveře" studia. Ukázka práce a prodej CD a propagačních předmětů.

Kostel Panny Marie

Boční kaple kostela 

13.00 – 15.30  Dějiny spásy: Rozjímání na základě úryvků z Písma svatého a biblických scén ztvárněných pomocí biblických postaviček (individuálně)           

Loď kostela

13.30 – 14.15  Bratrstvo dobré smrti a víra ve vzkříšení: Interaktivní program pro malé i velké s průvodci. Seznámení se s posláním jezuitského řádu a vírou našich předků ve vzkříšení Kaple sv. Josefa 

13.00 – 15.30  Seznámení s řeckokatolickou církví. Průvodce: Adrián Kostilník

 

Čtvrtek 27. listopadu

Sál Filharmonie Hradec Králové

19.30 – Johannes Brahms: Německé requiem

 

Hrst užitečných informací (pro sobotu 22. listopadu)

Katedrála Svatého ducha bude otevřena od 10 hodin – část prostoru bude vyhrazena pro kněze, jáhny a hosty.

 

Od 10.30 hodin začne bezprostřední příprava ke mši svaté (včetně nácviku liturgického zpěvu).

 

Bohoslužba z katedrály bude přenášena zvukem i obrazem na velkoplošnou obrazovku před katedrálou, do kostela Panny Marie a do přízemí Nového Adalbertina (vlevo před farní místností a vpravo v refektáři).

 

Na Velkém náměstí budou stánky s občerstvením.

 

Na Velkém náměstí a v Novém Adalbertinu najdete i propagační stánky diecéze, v nichž si můžete zakoupit publikace, CD, DVD, kalendář a další předměty vydané k jubileu diecéze.

 

Od 9.00 do 16.00 hodin bude otevřeno Knihkupectví U Katedrály.

 

Parkování autobusů je zpravidla možné v Malšovicích (parkoviště u koupaliště Flošna) a na Smetanově nábřeží. Na výstup a nástup lze zastavit u zimního stadionu (je třeba počítat s omezením ve vjezdu do ulice ČSA).

 

Toalety jsou dostupné za Bílou věží (veřejné), v přízemí Nového Adalbertina a k dispozici budou i mobilní.

 

Horní část Velkého náměstí bude pro automobilový provoz uzavřena. (peš)

 

Hlavními sponzory jsou: Kolpingovo dílo České republiky o.s. externí odkaz a Pražská plynárenská, a.s. externí odkaz