Den D. Kněžské svěcení dnes přijmou dva jáhni


Datum:

Biskup Jan Vokál dnes vysvětí dva nové kněze. Slavnost začne v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové v 9.30 hodin.

Den D. Kněžské svěcení dnes přijmou dva jáhni

Kněžské svěcení přijmou jáhni Tomáš Enderle a Miloš Pachr. Jáhenské svěcení oba přijali 28. června. „Asistence a kněží se po přípravě sejdou v biskupské rezidenci, odkud průvodem vyjdou do katedrály. Po skončení mše svaté se opět průvodem k biskupství vrátí,“ popisuje biskupský ceremonář Michal Šafranko.

Samotný obřad svěcení začíná po přečtení Evangelia. Kandidáti předstupují před biskupa a dosvědčují svoji připravenost vstoupit do společenství kněží. Po kázání přijímají kněžské závazky, které stvrzují vložením svých rukou do biskupových. Následuje modlitba litanií, při níž kandidáti svěcení leží v prostraci na zemi. Gesto prostrace vyjadřuje hlubokou prosbu o Boží dary, ale také naprostou odevzdanost. Fyzickým gestem se zříkají sami sebe. Vzkládání rukou a konsekrační modlitba jsou jádrem celého svěcení. Konsekrační modlitbu, jíž se z jáhnů stávají kněží, používá církev s nepatrnými obměnami již od 6. století.

„Po vysvěcení si upraví štolu podle kněžského způsobu, obléknout ornát, nechají se pomazat křižmem a od biskupa přijmou na znamení své služby chléb a kalich s vínem,“ vysvětluje Michal Šafranko. Po té společně s biskupem a společenstvím kněží slouží Mši svatou. 

Tomáš Enderle pochází z farnosti Nížkov. Studium teologie na pražské teologické fakultě po druhém ročníku přerušil a odjel jako dobrovolník na misijní stanici organizace VOICA kongregace Dcer lásky Máří Magdalény z Canossy do afrického Konga. Od třetího ročníku se na kněžskou službu připravuje v Římě. Jáhenskou službu vykonává ve farnosti Nové Město nad Metují. Primiční mši svatou Tomáš Enderle odslouží v kostele svatého Mikuláše v Nížkově v sobotu 25. října ve 13 hodin.

RNDr. Mgr. Miloš Pachr, CSc. je jaderným fyzikem. Původně pracoval jako vědecký pracovník v Ústavu jaderné fyziky AV ČR, později jako odborný asistent na Katedře fyziky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Na kněžství se připravoval v Arcibiskupském semináři v Olomouci. Jeho domovskou farností je Nová Říše. Zajímá se o soudobé eremitské formy zasvěceného života, hraniční oblasti matematiky, fyziky a metafyziky a vztah vědy a víry. Ve volném čase ho baví funkční modely letadel, cestování, příroda a horská turistika. K jáhenské službě nastoupil k poutnímu kostelu na Hoře Matky Boží v Králíkách. Primiční mši svatou Miloš Pachr odslouží v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hoře Matky Boží u Králík v neděli 19. října v 10 hodin. (lb, peš)