Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA MLADÝM LIDEM: Půjdete-li za Kristem, nic neztratíte


Datum:

List královéhradeckého biskupa Jana Vokála pro mladé lidi se četl v neděli 12. května při bohoslužbách v celé diecézi.

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA MLADÝM LIDEM: Půjdete-li za Kristem, nic neztratíte

 

Pastýřský list královéhradeckého biskupa mladým lidem

  

Milovaní mladí přátelé, bratři a sestry v Kristu,

 

v období maturit, s blížícím se koncem školního a akademického roku, kdy mnozí z Vás přemýšlejí o dalším směřování svého života, Vám píši tento dopis, abych Vás povzbudil k odvaze. Právě v tomto čase Vám chci připomenout Kristovu výzvu: „Nebojte se!“ (srov. Mt 10,26.28.31; Mk 6,50; Jan 6,20), nebojte se mě následovat!

 

Jsem si vědom toho, v jakém stavu Vám předává svět naše generace: velmi těžce v něm hledáte odpověď na otázku, kým vlastně jste, jaký je smysl Vašeho života a Váš úkol, co může Váš život doopravdy naplnit. Je to svět, v němž je pro Vás nesmírně obtížné brát na sebe odpovědnost za velké závazky, zvlášť ty celoživotní, z nichž se nedá couvnout. Tyto závazky, které před Bohem dávají životu smysl, jakoby byly dnešním lidem všech generací na obtíž. Proto kolem sebe sledujeme takovou krizi manželství a rodiny, mnoho dětí vyrůstá bez lásky, proto mnohé farnosti trpí nedostatkem duchovních povolání. A proto mnozí lidé zároveň ztrácejí smysl svého života a propadají zoufalství.

 

Strach z těchto závazků je v tomto světě vlastně pochopitelný, z pohledu světa možná i oprávněný. Do toho však přichází Kristus se svou výzvou: „Nebojte se!“ Volá Vás a odpověď, kterou od Vás, mladých lidí, očekává, zní: Ano, Pane, „tady jsem“ (srov. 1 Sam 3,4.6.8). Právě Vy takovou odpovědí můžete ovlivnit celý svůj dospělý život, najít jeho cíl, dozvědět se, kým jste a jaký je Váš úkol. Právě Vy máte ten dar energie a odvahy tento úkol přijmout. „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!“ (srov. Jan 14,27) povzbuzuje Vás Pán Ježíš, který Vás tolik miluje.

 

Nebojte se s touto odvahou jít proti proudu například už v situaci, kdy si hledáte životního partnera, a denně v modlitbě proste za správné a odpovědné rozhodnutí. S touto odvahou už nyní nabídněte celý svůj život Kristu a nechte se jím vést právě k tomu povolání, které pro Vás připravil.

 

V tomto období se chci zvlášť obrátit na ty z Vás, kteří ve svém srdci uslyšeli Kristovo volání, aby se mu odevzdali plně a radikálně skrze duchovní stav. Jestliže se dnes lidé bojí vstupovat do manželství, o to větší obavy budí závazek života v celibátu či nubilátu. Věřte, že není čeho se bát. Naopak. Pokud se Kristovu volání odevzdáte bez kompromisů a budete žít s plným nasazením pro Boží království, Pán Vás za to tisíckrát odmění už zde na zemi, naplní Váš život vznešenými hodnotami svého Království, vyvede Vás ze všeobecného zmatku, tápání a nestálosti. Naplní Vás pravým pokojem, který svět nemůže dát (srov. tamtéž).

 

Nic z toho Vám nedává důvod ke strachu. Ze zkušenosti své i svých kněžských spolubratří, řeholníků a řeholnic z naší diecéze Vás mohu ujistit o tom, že pokud na toto Kristovo volání s jeho pomocí odpovíte: „Ano, Pane, tady jsem,“ nic ve svém životě neztratíte, můžete jenom získat. Proto je chybou dlouho váhat a nechávat se spoutat strachem. Strach, který má původ u ducha zla, do Vašeho života nic pozitivního nepřinese, nedokáže jej naplnit pokojem.

 

Odpovíte-li: „Ano, Pane, tady jsem!“, Pán, který má všechno ve svých rukou, se ukáže jako velice, převelice štědrý. Své kněze Kristus obdarovává duchovním otcovstvím, které je mocným zdrojem milosti nejen pro ně samé, ale i pro celý tento svět. I v naší diecézi potřebujeme odvážné mladé muže, kteří se odhodlají tento veliký dar přijmout. Aktuální je to právě v těchto dnech, do konce měsíce května je možné hlásit se ke kněžské formaci, která začne na začátku příštího akademického roku.

 

Vás, kteří jste Kristovo naléhavé volání ke kněžství uslyšeli, chci povzbudit, abyste této možnosti využili a nebáli se překážek, které Vám do cesty staví tápající a nerozhodný svět. Jako diecézní biskup Vám slibuji svou podporu a ochotu Vás na této cestě doprovázet. Nebojte se proto dát o sobě vědět, nejlépe skrze duchovního správce své farnosti, nebo – kde to není možné – osobním dopisem. Nebojte se požádat o pomoc při rozlišování tohoto povolání.

 

Nebojte se odpovědět Pánu: „Tady jsem,“ pokud ve svém srdci skutečně slyšíte, že Vás hledá a volá. Nebojte se přijmout dar, který právě pro Vás Kristus už dávno připravil.

 

Na Vás, všechny mladé lidi z naší královéhradecké diecéze, před nimiž stojí velké a krásné závazky v kterémkoliv povolání, zvlášť pamatuji ve svých modlitbách a v tomto mariánském měsíci Vás svěřuji pod mateřskou ochranu Panny Marie.

 

Ze srdce Vám žehnám a o modlitbu Vás prosím.

 

Váš biskup
Jan

 

+ Jan Vokál, biskup královéhradecký

(V Hradci Králové o Svátku sv. Filipa a Jakuba, apoštolů, dne 3. května 2013)


Pastýřský list ve formátu PDF najdete zde