Kněžské svěcení v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové


Datum:

přijme vzkládáním rukou a modlitbou diecézního biskupa J. E. Mons. Jana Vokála jáhen Ing. Tomáš Fiala.

Kněžské svěcení v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové

V sobotu 29. září 2012 v 9.30 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové přijme vzkládáním rukou a modlitbou diecézního biskupa J. E. Mons. Jana Vokála kněžské svěcení jáhen Ing. Tomáš Fiala, v současné době v jáhenské službě v Pardubicích.

Srdečně zveme věřící k účasti a kněze ke koncelebraci.

Prosíme všechny o modlitby za novokněze, jáhny i za ty, kdo se na jáhenství a kněžství připravují.

Oznámení zde.