Jáhenské svěcení


Datum:

V sobotu 14. července v Hradci Králové a 28. července v Přepychách.

Jáhenské svěcení

V sobotu 14. července v 9.30 hodin v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové přijmou vzkládáním rukou a modlitbou diecézního biskupa J. Ex. Mons. Jana Vokála jáhenské svěcení bohoslovci královéhradecké diecéze Ing. Tomáš Fiala a Jiří Jakoubek.

V sobotu 28. července 2012 v 10.00 hodin ve farním kostele sv. Prokopa, opata v Přepychách přijme vzkládáním rukou a modlitbou pomocného biskupa – generálního vikáře J. Ex. Mons. Josefa Kajneka jáhenské svěcení kandidát trvalého jáhenství Mgr. Vlastimil Paseka.

Srdečně zveme věřící k účasti a kněze ke koncelebraci. Prosíme všechny o modlitby za novokněze, jáhny i za ty, kdo se na jáhenství a kněžství připravují.