Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Kam zamířit po maturitě?


Datum:

Vyzkoušejte Jabok!

Kam zamířit po maturitě?

„Jabok? To je naprosto ojedinělá zkušenost,“ těmito slovy reaguje Vanda, absolventka Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické Jabok, na dotaz, co pro ni škola znamená. Jabok je škola zřízená Salesiánskou provincií. V příštím roce oslaví již dvacáté výročí svého založení. Její absolventi nosí titul diplomovaný specialista v oboru sociální pedagogika. Mnozí využívají možnost vystudovat paralelně bakalářský obor sociální a pastorační práce v programu, který Jabok zajišťuje pro Evangelickou teologickou fakultu UK. Někteří pak pokračují v magisterském studiu na ETF nebo na jiné fakultě. Studium na Jaboku je dostupné i v kombinované podobě – dosud v bakalářské formě, do budoucna pravděpodobně také v rámci programu DiS. Oproti oborově příbuzným školám Jabok nabízí silnou pedagogickou větev. Ve výběrových předmětech si studenti volí kupříkladu zážitkovou pedagogikou, náboženskou pedagogiku, či atraktivní seminář o rozvoji poznávacích funkcí metodou R. Feuersteina. Je zde i široká nabídka pečlivě metodicky vedených odborných praxí.

Absolventi se mohou ucházet o pracovní místa v nejrůznějších výchovných zařízeních, jako jsou školky, školní kluby, střediska volného času, dětské domovy, ale také v zajímavých sociálních zařízeních, kterými jsou krizová centra, střediska pro práci s drogově závislými, s nezaměstnanými, s bezdomovci, s imigranty a příslušníky etnických menšin. Mohou také pracovat v pastorační oblasti, ve farnostech a církevních obcích.

Petr Jandejsek

Jabok – Vyšší odborná škola

sociálně pedagogická a teologická

Salmovská 8, 120 00 Praha 2, tel.: 224 920 425

e -mail: jabok [at] jabok.cz; www.jabok.cz

Přihlášky k přijímacímu pohovoru zasílejte do 30. 4. 2012.