Diecézní ministrantské setkání v Chrudimi


Datum:

Setkání (tentokrát jednodenní) se uskuteční 21. dubna 2012. Je určeno pro chlapce a děvčata od 6 do 15 let.

Diecézní ministrantské setkání v Chrudimi

V sobotu 21. dubna se v Chrudimi uskuteční Diecézní ministrantské setkání. Jedná se o každoroční setkání chlapců a děvčat sloužících u oltáře ve věku od 6 do 15 let. V této formě se letos děti setkají již po sedmé. První takové setkání bylo víkendové a konalo se v roce 2006 ve Skutči. V dalších letech se ministranti sešli v Pardubicích , v Ústí nad Orlicí, v Kutné Hoře, Vysokém Mýtě a v minulém roce v Červeném Kostelci. Cílem setkání je umožnit dětem sejít se jako křesťané, uvědomit si výjimečnost své služby u oltáře, společně prožít krásnou liturgii a ve společenství prohloubit i vztah k Pánu Ježíši.

Proč letos byla vybrána právě Chrudim? Těch důvodů bylo více. Kromě dobré dopravní dostupnosti a hezkého historického místa, hrála roli i ochota a otevřenost místních kněží, výborní ministranti a ministrantky vedení dvěma bohoslovci a hlavně skutečnost, že je zde přítomno živé farní společenství, které je nejen schopno se o akci technicky postarat, ale je připraveno předat i své duchovní dary.
Setkání začne v 8.30 ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie. Právě tam se uchovává i milostný obraz Nejsvětějšího Spasitele, který se stal inspirací pro téma setkání "Hledejte jeho tvář". Jakým způsobem budou děti objevovat Ježíšovu tvář a co najdou, poznají během dopoledního programu. Setkání vyvrcholí mši sv. ve 13.30 ve farním kostele, kterou bude celebrovat biskup Jan Vokál.
Program:
8.00 prezentace
8.30 zahájení v kostele Nanebevzetí Panny Marie
9.15 – 12.30 dopolední program ve městě
13.30 mše sv. celebrovaná královéhradeckým biskupem Mons. Janem Vokálem v kostele Nanebevzetí Panny Marie
15.30 předpokládaný konec setkání

S sebou ministrantské oblečení, jídlo a pití a příspěvek na setkání 20 Kč.

Přihlášky do 16. dubna 2012 e-mailem ministranti [at] bihk.cz nebo přímo prostřednictvím webových stránek  http://ministranti.bihk.cz, kde naleznete informace o setkání.

Plakát.

Na vaše služebníky u oltáře se těší a o modlitbu za setkání prosí

P. Jan Uhlíř

arciděkan v Kutné Hoře