Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Slavnostní uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa


Datum:

Mons. Jan Vokál bude do úřadu diecézního biskupa uveden 14. 5. 2011 v Hradci Králové.

Slavnostní uvedení Mons. Jana Vokála do úřadu diecézního biskupa

Slavnostní bohoslužba, při níž se ujme Mons. Jan Vokál úřadu diecézního biskupa, se uskuteční v sobotu 14. května 2011 v 15.00 h v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové. Všichni věřící jsou srdečně zváni k účasti na této historické události místní církve. Od 13.00 h je možné se zúčastnit modlitebního setkání v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Po skončení obřadu nový biskup a představitelé veřejného života pozdraví přítomné při veřejném přípitku (v cca 17.00 h) na Velkém náměstí, následovat bude recepce pro pozvané hosty v Novém Adalbertinu. Prosíme o modlitbu za celou diecézi a jejího nového pastýře.
„Přejme novému biskupu Janovi, aby přilnul k této diecézi i jejímu lidu, z něhož vyšel, a aby byl pokračovatelem toho, co zde jeho předchůdci započali a co uskutečňovali někdy i za velkých obětí a s plným nasazením všech sil,“ uvádí v doprovodném textu Mons. Josef Socha, papežský prelát zodpovědný za liturgickou přípravu.
Nad slavností převzal záštitu primátor statutárního města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink.

 

Organizační informace:
 
Část katedrály bude z organizačních důvodů vyhrazena pozvaným hostům, část bude přístupná veřejnosti do naplnění kapacity (dle pokynů pořadatelů).
Ministranti se shromáždí a na bohoslužbu připraví v kapli sv. Klimenta pod Bílou věží. Liturgické oblečení s sebou.
Bohoslužbu bude možné sledovat také na obrazovce před katedrálou a v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Bohoslužbu bude přenášet přímým přenosem televize Noe a radio Proglas.
K parkování doporučujeme využít obvyklá místa (zdarma: Malšovice - fotbalový stadion, Orlické nábřeží - Biskupské gymnázium, vnitřní okruh - zimní stadion; placené: garáže Krajský úřad-Nový pivovar, ostatní zóny v centru města). Na Velkém náměstí budou místa vyhrazena zejména VIP hostům a imobilním osobám, ostatním není parkování garantováno.
K dispozici bude WC v Novém Adalbertinu (Velké nám. 32) či veřejné WC pod Bílou věží.
Organizační kontakt: 495 063 626, biskupstvi [at] diecezehk.cz.
 
Informace pro média:
 
V sobotu 14. 5. 2011 od 11:00 do 11:30 se v zasedací místnosti biskupství v Hradci Králové uskuteční tisková konference s Mons. Janem Vokálem a představiteli biskupství.
Zástupci médií, kteří se chtějí zúčastnit slavnostní bohoslužby, se sejdou ve 14:30 před Knihkupectvím U katedrály, kde obdrží potřebné informace.
Fotografové a kameramani budou mít v katedrále vyhrazen sektor vepředu, z důvodu místa není možné používat stativy a opouštět sektor. Ostatním novinářům (rozhlas, tisk, ...) bude umožněn vstup do katedrály dozadu.
Prosíme o ohleduplnost a respektování pokynů pořadatelů. Předpokládá se oblečení odpovídající významu události. Bohoslužbu bude přenášet televize Noe (společnost Telepace) a radio Proglas, na vyžádání budou nabídnuty fotografie oficiálních fotografů biskupství.