Vánoce 2010


Datum:

Přinášíme přehled bohoslužeb a akcí v Hradci Králové a královéhradecké diecézi.

Vánoce 2010

Přehled bohoslužeb v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové:

25. prosince 2010      Slavnost Narození Páně:

0:00 půlnoční (celebruje biskup Mons. Josef Kajnek, administrátor diecéze)

6:30

9:30 (celebruje Mons. Tomáš Holub)

11:00

26. prosince 2010      Svátek sv. Štěpána

(letos též Svaté Rodiny, s obnovou manželských slibů):

6:30

9:30

11:00

31. prosince 2010      sv. Silvestr (zakončení občanského roku, na poděkování):

16:00 (celebruje biskup Mons. Josef Kajnek, administrátor diecéze)

1. ledna 2011             Slavnost Matky Boží, Panny Marie:

6:30

9:30 (celebruje Mons. Josef Socha)

11:00

6. ledna 2011             Slavnost Zjevení Páně

(s požehnáním tříkrálovým koledníkům):

8:00 (celebruje biskup Mons. Josef Kajnek, administrátor diecéze)

Biskup Mons. Josef Kajnek, administrátor diecéze, slouží také půlnoční mši sv. 1. ledna 2011 v 0:00 hodin na Baldě u Poličky v poutní kapli Panny Marie Sněžné.

Doprovodné akce:

Betlémské světlo

Betlémské světlo přinesou skauti na biskupství v sobotu 18.12.2010 ve 14:30 hodin. Veřejnost si může světlo převzít v betlémě u vánočního stromu na Velkém náměstí nebo ve všední dny (kromě 23.12. a 31.12.) od 7:00 do 17:00 hodin na recepci biskupství  (Velké nám. 35, HK).

Zpívání u stromu

Junák ve spolupráci s Biskupství královéhradeckým pořádá tradiční adventní zpívání u vánočního stromu na Velkém náměstí ve čtvrtek 23.12.2010 v 18:00 hodin. Zaznějí adventní a vánoční písně, rozdávat se bude čaj.

Zvonění

Před půlnoční mší svatou v pátek 24.12.2010 ve 23:30 hodin se rozeznějí královéhradecké zvony v čele se sv. Augustinem na Bílé věži.

Živý betlém

Oblastní charita Hradec Králové pořádá jako každý rok představení živého betléma. Biblický příběh můžete znovu prožít v sobotu 25.12.2010 v 15:00 a 16:30 hodin na Velkém náměstí před katedrálou Svatého Ducha.

Kapitulní modlitba

Věřící i široká veřejnost jsou zváni ke zpívané modlitbě nešpor (denní modlitby církve) za účasti katedrální kapituly a katedrální scholy, a to v katedrále Svatého Ducha v sobotu 25.12.2010 a v neděli 2.1.2011 vždy v 17:30 hodin.

Vánoční koncert

Českou mši vánoční Jana Jakuba Ryby „Hej, mistře“ uslyšíte v neděli 26.12.2010 v 18:00 hodin v katedrále Svatého Ducha při koncertu pěveckého sboru Cantores gradecenses pod taktovkou Josefa Zadiny a Harmonie východočeských filharmoniků pod vedením Jiřího Bečky.

Tříkrálová sbírka

Ve dnech kolem 6.1.2011 pořádá Charita ČR, resp. její místní pobočky, na celém území tradiční Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi v ČR i ve světě. Více informací na www.trikralovasbirka.cz.

Přehled vánočních a novoročních bohoslužeb v královéhradecké diecézi a další duchovní a kulturní nabídku naleznete na těchto diecézních internetových stránkách a na internetových stránkách jednotlivých farností.