Administrátorem královéhradecké diecéze na dobu sedisvakance zvolen Mons. Josef Kajnek


Datum:

Administrátorem královéhradecké diecéze na dobu sedisvakance zvolen Mons. Josef Kajnek

(12.4.2010, Hradec Králové) Sbor poradců královéhradecké diecéze při svém dnešním zasedání zvolil Mons. Josefa Kajneka, pomocného biskupa královéhradeckého, administrátorem diecéze na dobu do uvedení nového královéhradeckého diecézního biskupa do úřadu. Nový administrátor bezprostředně po volbě za přítomnosti sboru poradců a zaměstnanců biskupství složil slavnostní přísahu v biskupské kapli.

Uvedením Mons. Dominika Duky, OP do úřadu arcibiskupa pražského nastala v královéhradecké diecézi tzv. sedisvakance, uvolnění úřadu diecézního biskupa, a zároveň přešlo řízení diecéze právě na pomocného biskupa Josefa Kajneka, který bez průtahů svolal sbor poradců k volbě administrátora diecéze, tedy tak, jak to ukládá církevní právo (kán. 419 a 421 Kodexu kanonického práva).
Výběr nového královéhradeckého diecézního biskupa je v kompetenci Svatého stolce, který prostřednictvím apoštolského nuncia provádí místní šetření, na jehož základě je Svatému otci předložena trojice kandidátů jako podklad pro jeho vlastní volbu. Dá se předpokládat, že jmenování nového královéhradeckého biskupa a jeho uvedení do úřadu se uskuteční v řádu měsíců. Věřící diecéze se již nyní za dobrou volbu nového biskupa intenzivně modlí.