Poutní bohoslužba na Horách u České Třebové


Datum akce:
Kde:
Kaple Panny Marie Pomocné
Diecéze: Královéhradecká | Farnost: Česká Třebová
Štítky:
Bohoslužby; Poutě; Setkání

Přijměte pozvání na tradiční poutní setkání v neděli 29. 5. ve 14. 30 hod.

Poutní místo Hory nachází asi dva kilometry jihozápadním směrem od města Česká Třebová, v nadmořské výšce přibližně 500 metrů na Kozlovském hřbetu, nejjižnějším výběžku Orlických hor. Již celá staletí sem lidé přicházejí pro vodu k tzv. Pavlově studánce, vyvěrající dnes pod kaplí Panny Marie Pomocné, původně ale pod stromem s mariánským obrázkem. Vodě této studánky byla přisuzována léčivá moc, která zde dala dokonce vzniknout malým lázním. Původní lázeňská budova bývala pouze dřevěná, po jejím zboření v roce 1770 pak byla vystavěna již budova zděná a také roubený hostinec. Restaurace se zde nachází dodnes, což je pro turisty jistě velmi příjemné. Na budově je umístěna pamětní deska, připomínající pobyt spisovatelky Boženy Němcové ve zdejších, dnes bohužel již zaniklých lázních v září roku 1851.

Když byl strom, nesoucí obrázek, pokácen, postavili zde lidé v roce 1744 dřevěnou šestibokou kapli. Obraz byl však na nějakou dobu přenesen do třebovského kostela a teprve nějakém čase slavnostně navrácen do kaple, aby sem pak byla každoročně na svátek Navštívení Panny Marie pořádána slavná procesí. V roce 1787 však byl obraz znova odnesen do farního kostela a kaple na základě nařízení císaře Josefa II. o likvidaci odlehlých kaplí podpálena. Teprve ve 30. letech 19. století se pak uskutečnila výstavba nové, tentokrát již zděné, empírové kaple, vysvěcené roku 1838. Kaple je jednoduchou, obdélnou, plochostropou stavbou s půlkruhovým zakončením. Oltář je pseudobarokní z roku 1934, s akantovými a rokajovými ornamenty, dříve jej zdobila ještě dvojice barokních soch sv. Prokopa a Vojtěcha z 1. poloviny 18. století. Oltářní obraz je replikou českotřebovské Panny Marie Pomocné. Oltář má tvar monstrance, kdy z obrazu jakoby vybíhají pozlacené paprsky. Kolem dokola jsou postavičky a hlavičky andílků a nahoře pak figura Boha Otce. Kostelní lavice pocházejí z kostela sv. Jakuba v České Třebové a jsou z 1. poloviny 19. století. Na kůru jsou umístěny varhany od firmy Rieger z roku 1939.

Kaple je v současné době přístupná pouze výjimečně, při mších, jinak pouze po předchozí domluvě. Při cestě na poutní místo můžeme vidět ještě řadu dalších drobných památek, nezahrnutých v příspěvku týkajícím se vlastního města. Jsou to např. kamenná boží muka s moderním obrázkem Panny Marie s Ježíškem na krásném místě na zelené turistické značce mezi zahrádkami, s lavičkou a výhledem na město i do širého kraje. O kus dál potkáme ještě novodobé kamenné sousoší Nejsvětější Trojice s Pannou Marií na obláčcích s hlavičkami andílků, nazývané také Korunovace Panny Marie, což ale při současné míře poškození již není zcela zřejmé.

Drobné sousoší na čtyřbokém profilovaném pilíři nechal zbudovat pan František Hýbl z České Třebové v roce 1889 a příslušníci jeho rodiny je pak ještě několikrát na své náklady obnovovali. Před vlastní kaplí pak stojí novodobý sloup se sochou Panny Marie a ve svahu pod ní řada kamenných zastavení s reliéfními výjevy křížové cesty. Také samotná studánka v kamenné terase kousek pod kaplí je dnes již architektonicky upravená a dokonce zdvojená, všude kolem se pak poutníkům nabízejí k posezení dřevěné lavičky.

9
49.89746727050385
16.423586374277647
basic
49.897467270504
16.423586374278

Další akce

Kdy:
Kde: Kaliště, kostel sv. Jana Křtitele

Pouť v Kalištích

Přijměte pozvání do Kališť.
Kdy: -
Kde: Olomouc, Arcibiskupský kněžský seminář

Duchovní cvičení VIA

Pro svobodné muže, kteří rozlišují své povolání (17-40 let).