Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

Pěší pouť za umělce


Datum akce:
-
Kde:
Ústí nad Orlicí - Neratov
Diecéze: Královéhradecká
Štítky:
Poutě

Týdenní pěší putování, které je modlitbou za umělce, ale také za každého člověka, aby otevřel srdce kráse Božího stvoření.

Trasa: Ústí nad Orlicí – Dolní Dobrouč – Jablonné nad Orlicí – Hora Matky Boží – Pastviny – Neratov.

Pouť provází program duchovní, kulturní i umělecký. Součástí je také každodenní mše svatá s krátkou adorací a chválami. Celý týden se poutníkům věnuje kněz, P. Jiří Zámečník, který se podílí také na duchovním programu poutě.

Putování i program jsou určeny nejen pro stálou poutnickou skupinu v počtu okolo 20 lidí, ale i pro veřejnost. Kdokoli má možnost přidat se jak k putování, tak k nabízenému programu, a to v kterýkoli den, pro který se rozhodnou.

Tématem letošní Pěší pouti za umělce je stejně jako předešlé čtyři roky svatost pro každého. Program pro veřejnost i pro poutnickou skupinu se tedy zaměřuje nejen na svaté a kandidáty svatořečení z kraje Orlických hor, ale na svaté vůbec: světce z kalendáře v týdnu putování, naše patrony nebo sochy svatých po trase pouti. Přidejte se!

------------------------------------------------------

Pěší pouť za umělce 2024
neděle 21. – sobota 27. července

Ústí n/O – Dolní Dobrouč – Jablonné n/O – Králíky – Pastviny – Neratov

Motto:

Jestliže si člověk za svůj cíl určí poznávat vůli Boží, tedy vůli samotného Tvůrce veškerenstva, je na správné cestě – na cestě ke svatosti.
(inspirace myšlenkami o. Jana Evangelisty Urbana)

Pouť se koná pod záštitou Mons. Josefa Hrdličky, emeritního pomocného biskupa olomouckého

www.kulturaslova.cz

1. den / neděle 21. července
Ústí nad Orlicí

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní ul., Ústí n/O

9.30 mše svatá

16.00 adorace, zpívané litanie ke všem svatým, svátostné požehnání

16.30 „Buďte svatí, protože já, váš Bůh, jsem svatý“ (Lv 19, 2): koncert – zpěv a varhany (Zuzana a Tomáš Jeřábkovi)

2. den / pondělí 22. července
Ústí n/O – Dolní Dobrouč (cca 14 km)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní ul., Ústí n/O

8.30 odchod do Dolní Dobrouče

Kostel sv. Mikuláše, Dolní Dobrouč

17.00 mše svatá, adorace, chvály

3. den / úterý 23. července
Dolní Dobrouč – Jablonné nad Orlicí (cca 17 km)

D-centrum, Dolní Dobrouč 1

7.30 odchod do Jablonného n/O

Kostel sv. Bartoloměje, ul. Na Výsluní, Jablonné n/O

16.00 mše svatá, adorace, chvály

20.00 „Ano, jsi to Ty“: vystoupení herečky Kateřiny Rýznarové, básně mapující průběh liturgického roku

4. den / středa 24. července
Jablonné n/O – Hora Matky Boží, Králíky (cca 20 km)

ZŠ, Jamenská 555, Jablonné n/O

7.00 odchod do Králík, na Horu Matky Boží

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Hora Matky Boží, Králíky

17.00 mše svatá, adorace

18.00 mariánská poezie s doprovodem barokní harfy + tanec

5. den / čtvrtek 25. července
Hora matky Boží, Králíky – Pastviny (20 km)

Klášter, Hora Matky Boží

7.30 odchod do obce Pastviny

Kaple sv. Josefa, Pastviny

17.00 mše svatá, adorace, chvály

6. den / pátek 26. července
Pastviny – Neratov (cca 21 km)

SC škola, Pastviny

7.30 odchod do Neratova

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neratov

17.00 mše svatá, adorace, chvály

18.15 poděkování Matce Boží a všem svatým: koncert Františka Fialy a jeho komorního hudebního tělesa

7. den / sobota 27. července

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Neratov

9.00 modlitba křížové cesty

9.30 mše svatá

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

12
49.97384465839409
16.39355021184692
basic
49.973844658394
16.393550211847

Další akce

Kdy: -
Kde: Hronov, kostel Všech svatých

Poutní mše svatá

Po poutní mši svaté následuje malé občerstvení před kostelem
Kdy: -
Kde: Kutná Hora, kostel sv. Jakuba

Běh pro zvon

Závod je určen pro každého a zváni jsou všichni, kdo si chtějí zaběhat a strávit aktivní den v prostředí historického města.