Odhalení pamětní desky arcibiskupovi Otčenáškovi


Datum akce:
Kde:
České Meziříčí, kostel sv. Kateřiny
Diecéze: Královéhradecká | Farnost: České Meziříčí
Štítky:
Bohoslužby; Kalendář biskupů; Setkání

V Českém Meziříčí bude 23. královéhradeckému biskupovi instalována pamětní deska.

V rodišti arcibiskupa Karla Otčenáška, bude odhalena jeho pamětní deska. Na boku kostela sv. Kateřiny bude tohoto nejvýznamnějšího místního rodáka připomínat dílo akademického sochaře Štěpána Málka.

 „Snažil jsem se navrhnout a vytvořit pamětní desku, která nebude zcela tradiční ve smyslu pamětních desek realizovaných v minulém či předminulém století, ale bude hovořit současným uměleckým jazykem. Samozřejmě při zachování určitých standardů, které by takový artefakt měl mít,“ uvedl výtvarník, který ve svém návrhu zvolil kombinaci dvou materiálů: hořický pískovec, tedy materiál typický pro region východních Čech, kdy byl v minulosti hojně používaný i v sakrální architektuře, v kombinaci se surovým železem, v tomto případě řezaným vodním paprskem. „Myslím že tato neokázalá a zároveň vizuálně libá kombinace materiálů podvědomě, pocitově koresponduje s personou arcibiskupa Otčenáška, ve které se vždy snoubila neokázalá lidskost a velkorysost služby lidem i Bohu,“ dodal Štěpán Málek.

 „Původně měla být pamětní deska odhalena již před rokem, kdy jsme si připomínali desáté výročí úmrtí arcibiskupa Otčenáška. Ale koronavirus vše trochu pozdržel. Jsme vděční, že se tento záměr podařilo dokončit,“ uvedla Ludmila Žlábková, předsedkyně spolku Saeculum, který akci inicioval. Prostředky na realizaci se podařilo získat zejména díky štědrosti dárců ve veřejné sbírce.

Slavnostní odhalení pamětní desky se uskuteční v neděli 22. května v 16 hodin odpoledne. Předcházet mu bude v 15. 00 hod. Mše svatá, celebrovaná biskupem Josefem Kajnekem.

12
50.2865328
16.0437816
basic
50.2865328
16.0437816

Další akce

Kdy:
Kde: Králíky, Hora Matky Boží

První soboty pro rodiny po ztrátě miminka

Perinatální hospic Dítě v srdci zve rodiny po ztrátě miminka a jejich blízké na pravidelná společná setkání.
Kdy:
Kde: Broumov, Kostelní náměstí

Koncert pro Petra a Pavla

Benefiční koncert na podporu obnovy fasády farního kostela sv. Petra a Pavla b Broumově.