Ostatky sv. Jana Pavla II. spočinuly v katedrále


Datum

Papež sv. Jan Pavel II. se natrvalo vrátil do katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové. Symbolicky, v podobě relikvií. Pramínek vlasů a polštářek s kapičkou papeže sv. Jana Pavla II. je od dnešního dopoledne součástí vybavení katedrály Svatého Ducha v Hradci Králové. Na začátku mše Missa Chrismatis vzácné ostatky světce v postříbřeném relikviáři uložil do gotického výklenku, za účasti sídelního biskupa Jana Vokála a všech diecézních kněží, děkan katedrální kapituly František Hladký. Chrám se tak zapsal na seznam několika málů kostelů na světě i v České republice, kde ostatky prvního slovanského papeže uchovávají. Stalo se tak u příležitosti desátého výročí úmrtí sv. Jana Pavla II., který Hradec Králové a katedrálu osobně navštívil 26. dubna 1997.

 

Foto: Tomáš Kubelka