Diecéze má dva nové kněze. Vysvětil je biskup Jan Vokál


Datum

Královéhradecká diecéze má dva nové kněze - P. Miloše Pachra a P. Tomáše Enderleho. Na svátek evangelisty svatého Lukáše je v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové vysvětil sídelní biskup královéhradecký Jan Vokál.

 

Foto: Lukáš Peška