Uctění ostatků sv. Faráře arského v katedrále Svatého Ducha


Datum

V neděli 14. září se mohli věřící setkat s relikvií sv. Jana Maria Vianneye v hradecké katedrále Svatého Ducha. Dopolední Mši svatou sloužil diecézní biskup Jan Vokál. Kázání pronesl jeden z francouzských kněží doprovázejících relikvii, P. Frédéric Vallaud. Odpoledne se konala bohoslužba slova. Exhortaci pronesl P. Rolland Varin. Na závěr měli přítomní možnost relikvii alespoň v krátkosti uctít.

Foto: Luděk Bárta