Abychom se spřátelováním nepřišli pozdě... Katedrála se modlila za arcibiskupa Karla


Datum

V den druhého výročí smrti arcibiskupa Karla Otčenáška za něj hradecký biskup Jan Vokál sloužil requiem v katedrále.