Kněžský den


Datum

V pondělí 26. listopadu se konal tradiční celodiecézní kněžský den. Setkání kněží z celé diecéze se koná u příležitosti slavnosti sv. Klimenta, hlavního patrona královéhradecké diecéze. Kromě společného slavení mše svaté čekala na přítomné kněze formační přednáška prof. Pavla Ambrose, SJ, Th.D. na téma "Proč hovoří Benedikt XVI. k české církvi, že má být tvořivou menšinou".