Den zasvěcených osob - mše svatá


Datum
Co
Bohoslužby, Kalendář biskupů

V duchovním spojení se zasvěcenými osobami celebroval biskup Jan Vokál 2.2. mši svatou v kapli sv. Karla Boromejského v biskupské rezidenci. V letošním roce se vzhledem k pandemii koronaviru neuskutečnilo tradiční setkání diecézního biskupa s řeholnicemi a řeholníky v katedrále Svatého Ducha u příležitosti Světového dne zasvěceného života.
 

"Setkání se mělo tentokrát konat v želivském klášteře, který se chystá k oslavám 900. výročí založení premonstrátského řádu. Sejít se nemůžeme, proto Vás prosím o společnou modlitbu, v níž vyjádříme Pánu vděčnost za řeholní povolání v naší diecézi a poprosíme Ho o požehnání. Zaměřme ji prosím zvláště na 2. únor, kdy budu, dá-li Bůh, na tento úmysl obětovat Mši svatou v kapli biskupské rezidence. Spojme se v modlitbě tak jako každý rok při společné Mši svaté. Řeholní život je pro diecézi nepostradatelný právě i pro sílu modlitby. Modlitba Vašich společenství je tím, co nás stále udržuje ve spojení s Pánem a je mocným zdrojem požehnání pro všechen lid na území diecéze", napsal mimo jiného ve svém pozdravu zasvěceným osobám biskup Jan Vokál.