Ekumenické nešpory na Bílé hoře


Datum
Co
Setkání

Na Bílé hoře se v neděli 8. listopadu za účasti zástupců Ekumenické rady církví, České biskupské konference a městské části Praha 6 uskutečnily ekumenické nešpory. Poté byl aleji Českých exulantů odhalen Kříž smíření.

Foto: Člověk a Víra