Primiční mše svatá novokněze Karla Dvořáka


Datum
Co
Bohoslužby, Setkání

Neděle 28.6. ve 14.30, kostel Povýšení sv. Kříže v Litomyšli, primiciant Karel Dvořák.

Foto: Člověk a Víra