Primiční mše svatá novokněze Františka Filipa


Datum
Co
Bohoslužby, Setkání

Sobota 4.7. v 15.00 v kostele sv. Františka Serafínského v Chocni, primiciant František Filip.

Foto: Člověk a Víra