P. Jiří Mannl oslavil se svými spolubratry ze semináře 50 let kněžství


Datum
Co
Bohoslužby, Setkání

Mezi jeho spolubratry z litoměřického semináře patří také kardinál Dominik Duka, pražský arcibiskup, a Mons. František Radkovský, emeritní plzeňský biskup. Na závěrečném tablu z roku 1970 je jich celkem 40. Při této příležitosti oslovil pan kardinál své bývalé spolužáky ze semináře a pozval je na pondělí 22. června na děkovnou mši sv. a společný oběd do Arcibiskupského paláce.

Nakonec se sešlo šest bývalých konseminaristů. Kromě P. Jiřího Mannla, kardinála Dominika Duky, OP a biskupa Mons. Františka Radkovského přijali pozvání P. Josef Smola (nyní žije v Pardubicích), P. Antonín Ježek (nyní žije v Praze) a P. Angelik Zdeněk Mička, OP (nyní žije v dominikánském klášteře v Jablonném v Podještědí).

Setkání proběhlo v přátelské atmosféře, při které se vzpomnělo i na ty spolužáky a profesory, kteří nás předešli do Božího království…

P. Jiří Mannl měl poté také příležitost navštívit katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha a z vyhlídky na Hradčanském náměstí obdivoval panorama Prahy…